Dzisiaj jest sobota, 18 stycznia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Piotr, Małgorzata, Beatrycze

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie gminy. Integralną część Gminnego Ośrodka Kultury stanowią świetlice wiejskie, wypożyczalnia i czytelnia książek w Sulikowie oraz jej wiejskie punkty, które służą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy, które są realizowane przez jednostkę przede wszystkim poprzez organizowanie uczestnictwa w kulturze oraz imprezach kulturalnych.

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie: gok.sulikow.pl

Świetlica wiejska w Starym Zawidowie
Opiekunka:  
Tel. (75) 77 89 830
Godziny otwarcia: środa - piątek 16:00 - 20:00; sobota 12:00 - 20:00.

Świetlica wiejska w Mikułowej
Opiekunka: 
Tel. (75) 77 76 513
Godziny otwarcia: wtorek - sobota 14:00 - 20:00.

Świetlica wiejska w Studniskach Górnych
Opiekunka: 
Godziny otwarcia: środa - piatek 16:00 - 20:00; sobota 12:00 - 20:00.

Świetlice wiejskie stanowią centra życia kulturalnego poszczególnych sołectw, są miejscem spotkań mieszkańców i młodzieży. Odbywają się w nich zebrania wiejskie, zajęcia kulturalne, sportowe i rozrywkowe, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich.

Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulikowie
Wtorek - 11:30 - 18:30
Środa - 12:00 - 17:00
Czwartek - 12:00 - 17:00
Piątek - 12:00 - 17:00
Tel. (75) 77 87 310
Bibliotekarka: Anna Matusewicz.


KAPELA POGRANICZE


Kierownik "Kapeli Pogranicze": akordeonista Piotr Matiasik, tel. 508 351 321.

Adres:
FISiKL Kapela Pogranicze
Studniska Dolne 63b,
59-975 Sulików

Prezes: Leontyna Krawiec
Wiceprezes: Bogumiła Blin
Skarbnik: Antonina Radecka 

"Kapela Pogranicze" rozpoczęła swoją działalność w maju 2014 roku. Pierwszy publiczny występ to "Jakuby" - Święto Starego Miasta 29 sierpnia 2014 roku w Zgorzelcu.

Co roku Kapela Pogranicze bierze udział w Zielonoświątkowym Śpiewaniu oraz Łączy nas wigilijny stół.