Dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r.
Imieniny obdchodzą: Izabela, Ramona, Bohdan, Rajmund, Cyrus

O gminie

Gmina Sulików leży przy południowo-zachodniej granicy Polski w woj. dolnośląskim, przy granicy z Czechami i w odległości ok. 7 km od granicy z Niemcami. Zajmuje powierzchnię ok. 95,2 km². Obszar Gminy jest podzielony na 15 obrębów geodezyjnych, 16 sołectw i 22 miejscowości. Gmina leży w powiecie zgorzeleckim, sąsiaduje z Gminą Miejską Zawidów i gminami wiejskimi Platerówka, Siekierczyn i Zgorzelec, a od południa z Czechami (powiat Frydlant). Sulików to gmina typowo rolnicza, gdzie użytki rolne i lasy stanowią ponad 90% powierzchni. Obszar Gminy znajduje się w obrębie Pogórza Izerskiego, które można podzielić na cztery części fizyczno-geograficzne: Wzgórza Zalipiańskie, Wysoczyznę Siekierczyńską, Obniżenie Zawidowa i Równinę Zgorzelecką. Najwyższym punktem jest szczyt Wyszyny (ponad 400 m n.p.m.). Druga, co do wysokości jest Góra Ognista - 385 m n.p.m. Wzgórza rozcięte są doliną Czerwonej Wody i jej dopływów. Rzeźbę terenu urozmaicają lokalnie pagóry (na ogół bazaltowe), największy z nich zwany Górą Ognistą posiada wysokość względną ok. 70 m i jest eksploatowany przez kopalnię bazaltu w Sulikowie. Krajobraz Gminy porozcinany jest malowniczymi wciosowymi dolinkami potoków Lipy, Czerwonej Wody i Płonki.

Z racji swojego usytuowania Gmina Sulików położona jest w sąsiedztwie państw:

 • Czech - granica w Zawidowie - 8 km,
 • Niemiec - granice:
  • w Zgorzelcu - 7 km,
  • w Jędrzychowicach - 5 km,
  • w Sieniawce - 30 km.

Odległości od stolic i większych miast:

 • Berlin - 286 km
 • Praga - 140 km
 • Warszawa - 505 km
 • Wrocław - 160 km

Gmina Sulików to gmina wiejska i tworzy ją 16 sołectw:

 • Bierna,
 • Mała Wieś Dolna,
 • Mała Wieś Górna,
 • Miedziana,
 • Mikułowa,
 • Radzimów Dolny,
 • Radzimów Górny,
 • Skrzydlice,
 • Stary Zawidów,
 • Studniska Dolne,
 • Studniska Górne,
 • Sulików,
 • Wilka,
 • Wilka Bory,
 • Wrociszów Dolny,
 • Wrociszów Górny.

Sulików jest miejscowością położoną w dolinie Czerwonej Wody u stóp Góry Ognistej. Miasto Sulików zostało założone z inicjatywy króla Czech Wacława I ok. 1230 r. Miejscowość otrzymała prawa miejskie ok. lat 20-tych XIII w. Pierwsza historyczna wzmianka o niej pochodzi 1234 r. W dokumentach można spotkać następujące nazwy miejscowości: Schoninberch (1234), Schonenberg, Schönberg (1526).

Rok Wydarzenie
1234 wzmianka o pierwszej znanej budowli Sulikowa - kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,
1427-1432 w wyniku najazdu husytów Sulików zostaje zniszczony,
1523-1527 Hans Frenzel buduje w Sulikowie renesansowy zamek,
1542 miasto liczy 300 mieszkańców, 45 domów mieszczańskich częściowo już murowanych zlokalizowanych głównie w rynku oraz 15 innych domów i kościół parafialny. Był to czas rozwoju cechów rzemieślniczych: sukienników, rzeźników, szewców i cyrulików,
Wiek XVI to wyraźny rozwój i ożywienie gospodarcze Sulikowa. Na prośbę byłego radcy dworu a obecnego wówczas właściciela Sulikowa Pawła z Lidlau cesarz Maksymilian II postanowił odnowić prawa miejskie Sulikowa i przywrócić pewne przywileje w tym z prawem posiadania pieczęci i godła miasta,
1621 spłonęła 1/3 miasta,
1625 kolejny pożar, 14 domów uległo całkowitemu zniszczeniu. Duża liczba domów w wyniku wojny trzydziestoletniej popadła w ruinę bądź całkowicie zniknęła z krajobrazu Sulikowa,
1643 odkrycie leczniczych źródeł zlokalizowanych na zachód od miasteczka oraz cudowne ozdrowienie jednego z mieszkańców Sulikowa przyczyniło się do masowych przyjazdów chorych z różnych terenów Łużyc. Lata 30-te XIX w. to okres największej sławy sulikowskiego uzdrowiska, od kwietnia do sierpnia 1838 r. zdrojowisko odwiedzało dziennie 1000 kuracjuszy. W celu skorzystania z leczniczych kąpieli Sulików odwiedzali kuracjusze z całego Śląska, Saksonii i Czech. Woda rozlewana była także do butelek i sprzedawana w aptekach wielu dużych miast m.in. Jeleniej Górze i Wrocławiu,
Wiek XVII produkowany w Sulikowie mezlonan na świecie zyskał nazwę "sulikowskiej tkaniny" (Schonberger Zeug). Była to półwełniana tkanina wzbogacona lnem, którą cechowała duża wytrzymałość. Był on wykorzystywany do wyrobów materaców, koców, pokrowców, gorsetów, płaszczy itd. Materiał eksportowany był do Niemiec, bardzo dużo trafiło go przede wszystkim na rynek do Ameryki Północnej,
1855 utworzona zostaje szkoła prywatna, która w 1859 r. zamieniona jest na państwową - miejską,
1867 poniżej parafialnego kościoła zostaje wzniesiona mniejsza ceglana świątynia,
1888 powstaje poczta, pod koniec XIX wieku w Sulikowie istnieje farbiarnia z maglem, 8 garncarni,browar i dwie gorzelnie, w Sulikowie produkowane były także maty z włókien kokosowych,
1910 utworzona zostaje sześcioklasowa szkoła,
1927 Sulików zyskał pierwsze połączenie kolejowe do Mikułowej,
1945 żołnierze oddziału 31 Armii Radzieckiej 2 maja 1945 r. zajęli Sulików. Oddziały I Armii Wojska Polskiego, których część udawała się w kierunku Berlina, po zakończeniu wojny powróciła na teren Sulikowa sprowadzając tu swoje rodziny,
1945 jako pierwszy władze administracyjną objął burmistrz Sulikowa Tadeusz Romaniszyn,
1946 swoją pracę rozpoczął ośrodek zdrowia i apteka,
1947 ruszyła rozbudowa dotychczasowej linii kolejowej łączącej wyłącznie Sulików z Mikułową, w tym czasie powstały wiadukty, nasypy kolejowe a ułożone tory połączyły Zawidów z Czechosłowacją,
1947 na terenie Sulikowa powstaje pierwszy klub sportowy o nazwie "Bazalt",
1948 Sulików traci prawa miejskie i staje się miejscowością typowo rolniczą, zmianie ulega także nazwa miejscowości z Szymbarka na Sulików. W tym okresie w Sulikowie istniało wiele zakładów produkcyjnych i usługowych: bawełnianka, kamieniołomy, fabryka wyrobu tapet i opakowań do leków, na ul. Dworcowej wytwórnia cygar, na ul. Garbarskiej garbarnia i winiarnia a także piekarnie, szwalnie, zakłady szewskie, krawieckie, samochodowe i cegielnia,
1950 ustawa z 22 marca 1950 r. o jednolitej władzy państwowej zniosła stanowiska prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, w ich miejsce powołane zostały Rady Narodowe,
1952 pożar trawi większą część miejscowości, podcieniowe domy w zachodniej i północnej części rynku ulegają całkowitemu zniszczeniu,
1960 w Mikułowej oddano do eksploatacji stację elektroenergetyczną, która odbiera
1973 energię elektryczną produkowaną w elektrowni Turów. Dziś jest to jedna z dwóch stacji łączących systemy energetyczne między Polską i Niemcami, 1 stycznia utworzenie Gminy Sulików, Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu zadecydowała o wejściu w jej skład 15 sołectw,
1975 16 lipca wyburzono stary, przedwojenny pomnik umiejscowiony na Placu Wolności, w jego miejsce ustawiono obelisk ku czci wyzwoleńców,
1977 budynek domu kultury o nazwie "Pod Jeleniem" przejęty wcześniej i kapitalnie wyremontowany przez Kopalnię Skalnych Surowców Drogowych w październiku pod nową nazwą Gminny Ośrodek Kultury oddany zostaje do użytku mieszkańców,
1979-1984 wybudowano "Agrocentrum" Państwowe Gospodarstwo Rolne Sulików z przechowalnią ziemniaków na 4 tys. ton i suszarnię zboża. Równolegle powstało także osiedle domków mieszkalnych,
1985 inwestor Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych w Sulikowie przystąpił do budowy dla 24 rodzin bloku mieszkalnego przy ul. Kościelnej,
1989 otwarcie remizy strażackiej z punktem lekarskim w Studniskach Dolnych,
1992 uruchomienie komunalnego wysypiska śmieci w Sulikowie,
1990-1994 wykonano stację uzdatniania wody wraz z siecią tranzytową do Sulikowa,
1994-1995 powstanie sieci wodociągowej we wsiach, Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Górne, Sulików, Radzimów Dolny i Górny,
1998-2002 zwodociągowane zostają wsie Wrociszów Górny, Mała Wieś Dolna, Bierna oraz rozbudowano stację uzdatniania wody,
2005 oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku szkolnego ze stołówką i kompleksem boisk zewnętrznych,
2008 oddanie do użytku poddanego całkowitej renowacji łużyckiego domu "Ostry Narożnik" mieszczącego się na Placu Wolności w Sulikowie, otwarcie nowo wybudowanej w Sulikowie Środowiskowej Hali Sportowej,
2009 wybudowanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym,
2011 zakończono adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej,
2012 oddano do użytku zmodernizowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie- inwestycja zrealizowana przy udziale środków z UE wspólnie z niemieckim partnerem-Gminą Hohendubrau. Budowa na terenie Gminy Sulików sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości: Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne i Sulików inwestycja zrealizowana przy udziale uzyskanej przez gminę ponad 36 mln dotacji z UE. Wykonanie nowych nawierzchni ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie. Zmieniono układ komunikacyjny poprzez budowę drogi do kopalni bazaltu w Sulikowie, w wyniku której ruch ciężarówek zniknął z centrum miejscowości. Przeprowadzono renowację Placu Wolności w Sulikowie m.in. położono nowe nawierzchnie chodników, zatok, miejsc postojowych, zamontowano elementy malej architektury dotychczasowy obelisk zastąpiony został kamieniem bazaltowym.

WODOCIĄGI:

Obecnie na terenie Gminy Sulików zwodociagowane są wsie: Bierna, Miedzina, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów (częściowo), Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Górny, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna oraz Sulików. W pozostałych wsiach mieszkańcy korzystają z własnych ujęć i studni. Trwa rozbudowa komunalnego systemu wodociągów. Dla nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców źródłem wody jest usytuowane przy południowej granicy obrębu Mikułowa ujęcie wód podziemnych, na które składają się 3 studnie wiercone. Wysoki poziom technologiczny wodociągu potwierdza fakt, że niektóre przepompownie sterowane są drogą radiową. Do gospodarstw domowych dostarczana jest woda o bardzo dobrej jakości pochodząca ze studni głębinowych i w związku z tym nie wymaga chemicznego uzdatniania.

KANALIZACJA:

W 2012 r. na terenie Gminy Sulików wybudowano sieci wodno-kanalizacyjną, która objęła  miejscowości: Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne i Sulików. Inwestycja zrealizowana przy udziale uzyskanej przez gminę ponad 36 mln dotacji z UE.

W ramach inwestycji powstało:

 • 16 686,82 m sieci wodociągowej,
 • 40 178,35 m sieci kanalizacyjnej.

KOMUNIKACJA KOLEJOWA:

Przez teren gminy przebiegają linie kolejowe:

 • nr 274 pierwszorzędna niezelektryfikowana (od km 178,074), (rozp. Rady Ministrów z dn. 03.09.96 r. Dz.U. nr 112, poz. 538), kierunek Wrocław Świebodzki-Zgorzelec przez Wałbrzych, Lubań, Mikułowa;
 • nr 290 pierwszorzędna niezelektryfikowana, (rozp. Rady Ministrów z dn. 03.09.96 r. Dz. U. nr 112, poz.538), kierunek Mikułowa-Bogatynia przez Sulików, Reczyn;
 • nr 344 niezelektryfikowana, kierunek Wilka, granica państwa (Zawidów). Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dn. 8 lutego 2000 r. (Dz. U. nr 13, poz. 156) ustalono dla linii kolejowej relacji Węgliniec - Zgorzelec - Studniska - Las - Wilka - Zawidów - granica panstwa kategorie linii o znaczeniu państwowym.

KOMUNIKACJA DROGOWA:

Drogi krajowe i wojewódzkie:
Na terenie gminy brak dróg krajowych, natomiast przez jej obszar przebiegają dwie drogi wojewódzkie:

 • droga nr 355 - Koźmin-Zawidów - granica państwa,
 • droga nr 357 - Radomierzyce-Lubań-Nowogrodziec-Zebrzydowa-Osiecznica.

Drogi te stanowią główne osie układu komunikacyjnego gminy. Pozostałe drogi na terenie gminy stanowią sieć dróg powiatowych i gminnych.

Drogi powiatowe:
Do kategorii dróg powiatowych zaliczają się:

Nr drogi Nazwa drogi
12306 Lasów-Trójca-Włosień
12309 Zgorzelec-Kunów -Mała Wieś Dolna
112317 Osiek Łużycki-Radomierzyce-Wilka-stacja kolejowa Zawidów
12319 dr. 352-Koźlice-Łomnica-Wrociszów Dolny
12320 Koźmin-Kunów-Studniska Dolne
12322 Zgorzelec-Studniska Dolne-Mikułowa
12340 Sulików-Mała Wieś Górna
12352 Siekierczyn-Rudzica-Studniska Górne
12373 Mikułowa-dojazd do stacji kolejowej Mikułowa
12374 Miedziana-Łowin
12383 Stary Zawidów-Wielichów
12384 Studniska Górne-stacja kolejowa Mikułowa
12385 Wrociszów Górny-Skrzydlice
12386 Platerówka-Zawidów
12387 Miedziana-Zawidów
12388 dr. 357-Radzimów Górny-Bierna-Miedziana
12389 Radzimów-Sulików
12390 Sulików-Studniska Górne-Gozdanin
1365 Trójca-Mikułowa
1366 Zawidów-stacja kolejowa Zawidów

Drogi gminne:
Do kategorii dróg gminnych zaliczają się:

Nr drogi Nazwa odcinka Długość w km
1239001 ulica Lubańska 0,530
1239002 ulica Zgorzelecka 0,530
1239003 ulica Wojska Polskiego 0,600
1239004 ulica Zawidowska 0,600
1239005 ulica Nowe Miasto 0,580
1239006 ulica Krótka 0,070
1239007 ulica Górska 0,320
1239008 ulica Nowa 0,150
1239009 ulica Pocztowa 0,200
1239010 ulica Dworcowa 0,500
1239011 ulica Kościelna 0,250
1239012 ulica Garbarska 0,300
1239013 ulica Św. Teresy 0,380
1239014 ulica Wiejska 0,820
1239015 przedłużenie ulicy Górskiej 0,290
1239016 ulica Szkolna 0,240
1239017 ulica Aleja Róż 0,100
1239018 ulica Jasna 0,380
1239019 ulica Młyńska 0,130
1239020 ulica 8-go Maja 0,150
1239021 Plac Wolności 0,260
1239022 Stary Zawidów przez wieś 1,400
1239023 Bierna (Nowoszyce) - Radzimów 1,700
1239024 Sulików do bazy 0,700
1239025 Sulików-Wrociszów Górny 3,500
1239026 Sulików-Wrociszów Dolny 1,900
1239027 Mała Wieś Dolna-Kunów 0,500
1239028 Wrociszów Dolny-Wilka 2,500
1239029 Mała Wieś Górna-Radzimów 1,400
ogółem 20,980

Liczba ludności w gminie*:

 • ogółem - 6107
 • mężczyźni - 3127
 • kobiety - 2980

Gmina Sulików liczy 19 miejscowości i 16 sołectw. Poniżej przedstawiamy demografię ludności Gminy Sulików:

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Bierna

351 (w tym kobiety: 159)

Mała Wieś Dolna

167 (w tym kobiety: 75)

Mała Wieś Górna

148 (w tym kobiety: 72)

Miedziana

293 (w tym kobiety: 158)

Mikułowa

269 (w tym kobiety: 139)

Radzimów

808 (w tym kobiety: 407)

Skrzydlice

153 (w tym kobiety: 76)

Stary Zawidów

409 (w tym kobiety: 222)

Studniska Dolne

710 (w tym kobiety: 346)

Studniska Górne

385 (w tym kobiety: 123)

Sulików

1973 (w tym kobiety: 1004)

Wilka Bory

24 (w tym kobiety: 9)

Wilka

88 (w tym kobiety: 41)

Wrociszów Dolny

173 (w tym kobiety: 69)

Wrociszów Górny

156 (w tym kobiety: 80)
OGÓŁEM 6107 (w tym kobiety: 2980)

*Stan na dzień 31 pażdziernika 2014 r.

PAP Samorząd