Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Przypomnienie o terminie uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2017r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 rok (oświadczenie) oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w 2017 roku wnoszą opłatę w całości. W przypadku nie dokonania opłaty lub nie złożenia oświadczenia w ustawowym terminie, istnieje dodatkowa możliwość dokonania tych czynności w ciągu 30 dni (opłata powiększona o 30% opłaty rocznej). W późniejszym terminie zezwolenie wygasa z mocy prawa, a przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie nie wcześniej jak po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie zezwolenia.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, pok. 201 (I piętro) lub pod nr telefonu 75 77 87 609 w godzinach pracy Urzędu.

 

« powrót