Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Zmiany w oświacie. Likwidacja Gimnazjum

Rada Gminy Sulików, podczas XXV Sesji w dniu 8 lutego br., podjęła uchwałę dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Jest to element przygotowań do zmian w edukacji i likwidacji gimnazjum.

Na mocy przyjętej ustawy "Prawo Oświatowe”, od 1 września 2017 r. zmieni się w Polsce struktura ustroju szkolnego. W miejsce obecnie istniejących 6-letnich szkół podstawowych zostają wprowadzone 8-letnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, powstaną dwustopniowe szkoły branżowe, a od roku szkolnego 2019/2020 wydłuży się czas nauki w liceach i technikach. Nowe przepisy pociągają za sobą konieczność przygotowania zmian w sieci szkolnej w każdej gminie.

Rada Gminy Sulików przyjęła jednogłośnie propozycję Wójta Roberta Starzyńskiego. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady, Szkoła Podstawowa w Biernej oraz Szkoła Podstawowa w Sulikowie, obejmujące aktualnie klasy I - VI przekształcone zostały w ośmioletnie szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VIII.
Od 1 września 2017 r. granica obwodu Szkoły Podstawowej w Biernej będzie obejmować miejscowości: Bierna, Bierna Nowoszyce, Miedziana, Miedziana Jabłoniec, Miedziana Łowin, Wielichów, Radzimów Dolny i Radzimów Górny. Natomiast granica Szkoły Podstawowej w Sulikowie będzie obejmować miejscowości: Sulików, Sulików Podgórze, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska Górne, Mikułowa, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, Wrociszów Górny, Wilka, Wilka Bory i Ksawerów.

Zakończy działalność Publiczne Gminne Gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały tylko klasy drugie i trzecie, a w efekcie w roku szkolnym 2018/2019 już tylko trzecie. W tym okresie, klasy dotychczasowego Gimnazjum, będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Sulikowie.

Dostosowanie sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego przebiega dwustopniowo, bowiem ustawa zobowiązuje organy prowadzące szkoły samorządowe do opracowania i podjęcia w/w uchwały. Podjęta przez Radę Gminy w dniu 8 lutego br. uchwała podlega opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii, ale nie później niż do 31 marca br. konieczne będzie podjęcie uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

« powrót