Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Budżet Gminy Sulików na 2017 r. uchwalony jednogłośnie

Zaproponowany przez Wójta Gminy Robert Starzyńskiego projekt budżetu na 2017 rok, został przyjęty przez Radnych Gminy jednogłośnie. Dochody zaplanowano na kwotę ponad 24 mln zł, a po stronie wydatków budżet opiewa na kwotę blisko 22,5 mln zł.

W budżecie zaplanowano szereg inwestycji. Do najważniejszych zadań na 2017 r. należą m.in.:

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wilka i Wrociszów Dolny.
 • Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej relacji Studniska Dolne - Studniska Górne.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Ksawerowa.
 • Modernizacja drogi i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej  drogi Wrociszów Dolny- Wilka.
 • Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych.
 • Przebudowa ulicy Górnej w Sulikowie.
 • Kapitalny remont i przebudowa Świetlicy w Studniskach Górnych.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Radzimowie Górnym a po wykonaniu dokumentacji - budowa kaplicy.
 • Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rowerowej i budowy szlaków rowerowych - projekty pn. "Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego" i "Rowerem wokół Gór Izerskich", które wiążą się z budową nawierzchni asfaltowej na drogach od Ksawerowa w kierunku Zawidowa oraz na Wilce wzdłuż akwenu Witka.

W budżecie przewidziano również środki na wykonanie dokumentacji projektowych, które pozwolą o ubieganie się o środki unijne na :

 • modernizację boiska sportowego i budynku szatni sportowców w Sulikowie,
 • przebudowę ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie,
 • przebudowę ulicy Sportowej w Sulikowie.

Obecnie trwają również prace projektowe nad wykonaniem nowoczesnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Sulikowie oraz siłowni zewnętrznych przy szkole w Biernej i Gimnazjum.

Warto również wspomnieć, że grudniowa sesja Rady Gminy odbyła się w wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Poza pracami remontowymi , zamontowany został nowy zestaw nagłośnienia konferencyjnego wraz z projektorem multimedialnym. 

Podczas obrad Wójt Gminy Robert Starzyński przedstawił prezentację podsumowującą inwestycje, remonty i inne działania zrealizowane w 2016 roku. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące m.in. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

« powrót