Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu OSP

W sobotę 25 lutego br. w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP.

W zebraniu, podsumowującym 2016 r. uczestniczyli członkowie czynni jednostki OSP Studniska, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście, wśród których obecny był Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński. Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a zarazem Prezes OSP Studniska - dh Jan Kolbuch. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.

W dalszej części spotkania nastąpiło wyróżnienie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Studniskach odznakami Złotą, Srebrną i Brązową, przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki w 2016 r. oraz planu na bieżący rok. Jedną z ważniejszych części spotkania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście podziękowali ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę.


W 2016 roku Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali do działań aż 95 razy. Były to wyjazdy do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, akcji poszukiwania zaginionych osób, usuwania plam oleju z jezdni oraz gniazd owadów błonkoskrzydłych. 

Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 67 druhów:
- 42 członków czynnych, w tym 5 kobiet,
- 4 członków honorowych,
- 21 członków MDP, w tym: 11 chłopców i 10 dziewcząt.
Spośród członków czynnych 35 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej - są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w działaniach ponad 50 razy.

« powrót