Dzisiaj jest wtorek, 7 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

Stan dróg na terenie Gminy Sulików tematem marcowej sesji

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Sulików w miesiącu marcu głównym tematem sesji był stan dróg na terenie Gminy.

W sesji wzięli Starosta Zgorzelecki oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego. Wójt Gminy przedstawił prezentację multimedialną, w której rzeczowo przedstawione zostały problemy na drogach i najbardziej zniszczone nawierzchnie dróg wojewódzkich i powiatowych, wymagające remontu w najbliższym czasie. Wspomniał o drogach w Małej Wsi Dolnej i Studniskach Dolnych, które dzięki wspólnemu finansowaniu z budżetu Gminy Sulików i Powiatu Zgorzeleckiego zostały wyremontowane. W budżecie Gminy Sulików na 2017r. zagwarantowane zostały środki w wysokości 250 tys. zł jako wkład w kontynuację remontu drogi powiatowej w Studniskach Dolnych i Górnych. Gmina Sulików jest jednym z nielicznych samorządów, które wspierają budżet powiatu w tej formie.

Na 200 km dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu, aż 65 km to drogi znajdujące się na terenie Gminy Sulików. Zdecydowana większość z nich jest bardzo zniszczona przez długie lata zaniedbań. Te wartości jeszcze nigdy nie miały przełożenia na środki, które znajdują się w budżecie Powiatu w zakresie utrzymania dróg. Zdarzają się takie, które pomimo statusu dróg powiatowych nie mają nawet nawierzchni asfaltowej. Ponadto prezentacja miała na celu podkreślenie problemów związanych z zarośniętymi poboczami i rowami oraz brakiem odwodnienia przy drogach.

Po zapoznaniu radnych z prezentacją multimedialną przygotowaną przez Starostwo Powiatowe, Starosta zapewniła, że poza remontami nawierzchni dróg w Studniskach i Radzimowie w 2017r., będzie miało miejsce bieżące uzupełnienie oznakowania drogowego, barierek oraz usuwanie zakrzaczenia na poboczach.

Ponadto na marcowej sesji radni podjęli następujące uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Sulików,
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których Gmina Sulików jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
- w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 29 lat,
- w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Radzimów,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok,
- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

« powrót