Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Bierna z nominacją w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY

OSP Bierna wraz z Gminą Sulików zgłosiła się do Konkursu FLORIANY organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Zarząd Wykonawczy ZOSP RP i realizowany przez miesięcznik "Strażak".

Konkurs miał na celu promowanie i wyróżnianie najaktywniejszych Ochotniczych Straży Pożarnych, sprawnie działających Samorządów i lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem było docenienie działań na rzecz lokalnej społeczności w 12 kategoriach. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z całej Polski wpłynęło aż 375 zgłoszeń. Gmina Sulików w ogólnopolskim Konkursie została dostrzeżona i wyróżniona dwukrotnie zyskując nominację do nagrody i statuetki FLORIANA, w kategorii Poprawa estetyki przestrzeni publicznej Projektem pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców Biernej” oraz w kategorii Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca tj. Szkoła Podstawowa w Biernej. Nasze prospołeczne inicjatywy zostały bardzo dobrze ocenione. Te nominacje jeszcze bardziej podkreśliły sens naszych wspólnych działań.

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński składa serdeczne podziękowania i gratulacje Strażakom z OSP Bierna oraz Dyrekcji, kadrze pedagogicznej i pracownikom Szkoły Podstawowej w Biernej, bo to dzięki ich zaangażowaniu i pracy można było wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy w tak zaszczytnym konkursie. Poprzez takie inicjatywy zwiększa się aktywność i świadomość mieszkańców wsi. Te wszystkie przedsięwzięcia drobne i duże uczą nas zarówno szacunku do pracy, jak również troski o wspólne dobro, które przynosi tak wiele korzyści.

Nie tylko estetycznych, wizualnych, ale komunikacyjnych, służących nawiązywaniu relacji międzyludzkich, budowaniu własnej lokalnej tożsamości. OSP Bierna oraz Szkoła Podstawowa w Biernej dbając o te wszystkie wartości, tworzą szereg działań społecznych na stałe włączonych do tradycji lokalnych.  I właśnie to zostało dostrzeżone przez Kapitułę Konkursu i wyróżnione.

« powrót