Dzisiaj jest niedziela, 19 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

XVI edycja Programu „Stypendia Pomostowe” na Dolnym Śląsku - rok akademicki 2017/2018.

Uprzejmie informuję, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2017/2018 kontynuuje realizację Programu XVI edycji "Stypendia Pomostowe".

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:

Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polska;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (Algorytm oblicza liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie WWW.stypendia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 600 zł brutto lub 1 800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.).

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku akademickim 2017/2018" (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

Uwaga !!! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl aplikacja internetowa będzie aktywna od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16-ej , następnie wydrukowany z systemu wniosek, wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 25 sierpnia 2017r. (liczy się data stempla pocztowego). Pracownicy OT ANR dokonują wstępnej oceny dokumentów poprzez sprawdzenie kompletności załączników i pochodzenia kandydata z rodziny byłych pracowników ppgr.

Oddział Terenowy ANR przekazuje złożone wnioski wraz z kompletem dokumentów (załączników) do Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości na adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 do dnia 01 września 2017r.

« powrót