Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Sprawdzian Szóstoklasity - Sukces Sulikowskiej Podstawówki

Uczniowie klas VI ZSPiG im. Jana Pawła II w Sulikowie wzorem lat ubiegłych przystąpili do Sprawdzianu Szóstoklasisty. W minionych latach  2014/15 i 2015/16 osiągali satysfakcjonujące wyniki w nauce - porównywalne ze średnią powiatu i województwa.

W roku szkolnym 2016/17 Sprawdzian Szóstoklasisty, nowa formuła - testu zewnętrznego, który umożliwia zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w szkole, daje uczniom możliwość przygotowania się do zapowiadanej po ósmej klasie "małej matury". Sprawdzian składał się z dwóch części:
- ogólna - sprawdzała poziom wiadomości i umiejętności uczniów z  języka polskiego i matematyki, które powinni opanować uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej. Niektóre z nich to: czytanie ze zrozumieniem, pisanie własnych wypowiedzi, poprawne liczenie i logiczne myślenie, modelowanie matematyczne, wykorzystanie i tworzenie informacji.
- językowa - sprawdzała umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym.

Z obydwoma częściami testu sulikowscy szóstoklasiści poradzili sobie świetnie, gdyż osiągnięte wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej.
Część I - ogólna,
Wynik ogólny: j. polski i matematyka
- SP Sulików - 55%
- Województwo -  53%
- Polska  -  54%
Wynik ogólny uczniów klas szóstych jest bardzo dobry i wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej.


Analiza wyników wg badanych umiejętności ukazuje, że uczniowie wykazali się dużą wiedzą w badanych obszarach - powyżej średniej wojewódzkiej i Polski.
Wg umiejętności odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
- SP Sulików - 80%
- Województwo -  76%
- Polska  -  77%
 

Wg. umiejętności analiza i interpretacja tekstów kultury wyniki przedstawiają się następująco:
- SP Sulików - 87%
- Województwo -  84%
- Polska  -  85%
 

Kolejna badana umiejętność to sprawność rachunkowa, i w tym przypadku uczniowie SP w Sulikowie osiągnęli bardzo dobre wyniki:
- SP Sulików - 58%
- Województwo -  45%
- Polska  -   46%

Nauczyciele przedmiotu:
J. polski: Beata Garbulińska, Sylwia Amrogowicz;
Matematyka: Anna Poniedziałek, Iwona Szatkowska

Część II  - językowa
- SP Sulików - 60%
- Województwo -  59%
- Polska  - 59%
W drugiej części Sprawdzianu - część językowa, uczniowie SP w Sulikowie również osiągnęli bardzo dobre wyniki. Z języka angielskiego wynik ogólny szkoły jest wyższy od średniej wojewódzkiej i kraju.

Wyniki wg badanych  umiejętności równiej powyżej średniej wojewódzkiej i kraju.
Nauczyciel przedmiotu, j. angielski: Agnieszka Krupa

Źródło: ZSPiG w Sulikowie

« powrót