Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sulików

W czerwcu br. ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej do Wrociszowa Dolnego i Wilki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla trzech budynków komunalnych.

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński pragnie poinformować, że jest to realizacja pierwszej części, większego - rozłożonego na dwa lata programu pn: "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików". W 2017 r. wybudowana zostanie główna magistrala od Ksawerowa do Wrociszowa Dolnego oraz do Wilki wzdłuż drogi łączącej te dwie miejscowości. Ponadto we Wrociszowie Dolnym powstanie lokalna sieć doprowadzająca wodę do każdej posesji.

W 2018 r. w ramach tej inwestycji, do końca maja wybudowana zostanie sieć wodociągowa z Zawidowa do Wilki obejmująca również teren wsi. W ten sposób całość zostanie zamknięta w układ pierścieniowy co zapewni równomierność dostarczania wody, a jednocześnie odpowiednio wysokie jej ciśnienie. Inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie ponad 1,9 mln zł. Całość kosztów inwestycji znana będzie po wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej.

Jak zapewnia Wójt Gminy, zakończenie prac w maju następnego roku i wszystkich robót ziemnych pozwoli na położenie, w drugiej połowie roku, nowej nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy Wrociszowem Dolnym i Wilką. Warto również wspomnieć, że w 2016 r. w ramach działań dotyczących porządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sulików, została wybudowana kanalizacja ściekowa na ul. Starozawidowskiej w Starym Zawidowie. Powstał kolektor zbiorczy dla ścieków sanitarno - bytowych wraz z przyłączami do budynków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie, a koszt jaki poniosła Gmina wyniósł 65 tys. zł.

 

Z informacji otrzymanej od PUK w Zawidowie, z końcem maja br. wszystkie budynki zostały podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Zawidowie. Obecnie trwają prace związane z odbudową sieci wodociągowej na tej ulicy. Zakończenie robót przewidziano na koniec lipca br., a koszt jaki poniesie Gmina to kwota 80 tys. zł. W 2018 roku ulica ta otrzyma nową asfaltową nawierzchnię. W tym celu, jeszcze w tym roku opracowany zostanie projekt techniczny.

« powrót