Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Podsumowanie zebrań wiejskich w Gminie Sulików

We wszystkich sołectwach Gminy Sulików odbyły się zebrania wiejskie w celu rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 rok. Uczestniczył w nich Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński. 

Na fundusz sołecki w 2018 r. zaplanowano kwotę ponad 318 tys. zł. Każde sołectwo dysponuje budżetem proporcjonalnym do liczby mieszkańców, a wysokość środków na przyszły rok sięga od 8 600 zł do 39 000 zł. O podziale kwot na konkretne zadania decydują sami mieszkańcy.

Ogólna suma funduszu została przeznaczona na realizację blisko setki różnych działań. Będzie to m.in.: kontynuacja rozbudowy i doposażenie placów zabaw, zakup wiat przystankowych, kontynuacja remontów świetlic i remiz OSP, doposażenie świetlic wiejskich, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych oraz sprzętu dla jednostek OSP, opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontów dróg gminnych, zakup działki, zakup tablic informacyjnych.

Na zebraniach zbierane były opinie na temat funkcjonowania zmienionego sposobu odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy w zdecydowanej większości pozytywnie oceniają zmianę sposobu wywozu i segregację odpadów w gospodarstwach domowych. Korzyści z segregowania „u źródła” dostrzega również Urząd Gminy, ponieważ obniżyły się wysokości kwot za wywóz odpadów do Lubania. Spotkania były także dobrą okazją na zgłaszanie różnych wniosków, uwag i spostrzeżeń mieszkańców bezpośrednio do Wójta Gminy. 

« powrót