Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Budżet Gminy Sulików uchwalony jednogłośnie

Na ostatniej sesji radni Rady Gminy Sulików jednogłośnie podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową na 2018 rok. Tegoroczny budżet Gminy Sulików jest budżetem proinwestycyjnym. W 2018 roku na inwestycje zaplanowano ponad 4,4 mln zł i przewidziano realizację lub kontynuację 48 przedsięwzięć i zakupów inwestycyjnych.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywnie został oceniony przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików. W 2018 r. w budżecie Gminy Sulików planuje się dochody w wysokości 25.308.376,00 zł w tym: dochody majątkowe w kwocie 415.845,95 zł, dochody bieżące w wysokości 24.892.530,05 zł. - "Udało nam się przygotować wyjątkowy budżet, zaplanowaliśmy go w taki sposób, aby nie tylko spełniał oczekiwania mieszkańców, ale był także efektem realizacji celów i założeń Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.Skupiliśmy się na rozwiązaniach, które zaspokajają realne potrzeby mieszkańców wyjaśniał na sesji Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński." 

Priorytetem inwestycyjnym w 2018 roku będzie budowa i remonty dróg. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zaplanowano kwotę ponad 2,3 mln zł. W ramach tych środków zostaną zrealizowane inwestycje drogowe w Radzimowie Górnym, Radzimowie  Dolnym, Biernej, Małej Wsi Dolnej, Wrociszowie Dolnym, Starym Zawidowie, Studniskach Dolnych i Sulikowie.Dodatkowo zaplanowano także przebudowę drogi gminnej Wrociszów-Wilka.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę drogową zaplanowano także: budowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym, kontynuację budowy sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny - ponad 825 tys. zł, modernizację Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych - ponad 300 tys. zł, informatyzację Urzędu Gminy Sulików i wdrożenie e-usług publicznych- blisko 1,3 mln z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.

Tradycyjnie, najwięcej przeznaczono na oświatę - ponad 7 mln zł, potem pomoc społeczną wraz ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, wspieranie rodziny i pieczę zastępczą - ponad 6,6 mln zł. Na gospodarkę odpadami w 2018 roku przeznaczono kwotę około 1,1 mln zł. Na Fundusz Sołecki, będący w dyspozycji poszczególnych sołectw, zaplanowano ponad 318 tys. zł.

Po głosowaniu, Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński szczególne podziękowania złożył Marii Maciaszek skarbnikowi gminy za przygotowanie budżetu a radnym za jednogłośne poparcie. "Dziękuję radnym za jednomyślny budżet Gminy Sulików. Jest on ambitny, ale dołożymy wszelkich starań aby został on w 100% wykonany. Mam nadzieję, że z wykorzystaniem unijnych funduszy uda nam się zrealizować przyszłoroczne zadania inwestycyjne, a może jeszcze dodatkowe zadania."

« powrót