Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sulików

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Sulików wyłoniła wykonawców, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2018 r. zajmą się zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

Gmina Sulików została „podzielona” na pięć części: część I - Studniska Dolne, Studniska Górne; część II - Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Sulików; część III - Mała Wieś Górna, Radzimów, Bierna, Miedziana; część IV - Skrzydlice, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny; część V - Stary Zawidów, Wielichów. Wykonawcą obsługującym I, II i III część jest Firma Usługowa „PREMIUM” Adrian Kłagisz Grabiszyce Górne, zaś części IV i V firma FARMA.CZ. Sp. z o.o. Stary Zawidów. Nowy podział jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i docelowo ma wpłynąć na sprawniejsze świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach.

Zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy zobowiązują się m.in. do odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, mają obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

Sytuacja na drogach gminnych monitorowana będzie także przez pracowników Urzędu w ścisłej współpracy z sołtysami. Wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować do sołtysów poszczególnych sołectw. Pozwoli to uzyskać na bieżąco informacje o miejscach, w których pojawią się zaspy lub oblodzenia, które utrudniać będą komunikację mieszkańcom. Warto także zauważyć, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Jeśli chodzi natomiast o chodniki przy posesjach to za ich odśnieżanie odpowiedzialni są, co do zasady, właściciele nieruchomości.

« powrót