Dzisiaj jest sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na 2018 rok

Wójt Gminy Sulików informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018.

Gmina Sulików zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, obejmujących koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia.  Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (Zarządzenie Nr II.141.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 stycznia 2016 r., zmienione zarządzeniem nr II.150.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., zmienione zarządzeniem nr II.338.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.) dofinansowanie nie będzie obejmowało przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest,  zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, jak i również wykonania dokumentacji technicznej.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Sulików, w ramach konkursu WFOŚIGW  może pokryć 85% kosztów kwalifikowanych, pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Sulików. Zgodnie z warunkami określonymi przez WFOŚiGW zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 14 września 2018 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składnie wniosków do Urzędu Gminy Sulików, w terminie do dnia 06.02.2018 r. i o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (wnioski, regulamin dostępne w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmin Sulików lub pod adresem sulikow.pl).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja uzależniona jest  od otrzymania przez Gminę Sulików dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz od możliwości finansowych Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój 104), lub pod numerem telefonu:
75 77 87 288, osoba do kontaktu - Marta Brzozowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokumenty do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików pod linkiem:

http://bip.sulikow.pl/?id=7995

 

 

« powrót