Dzisiaj jest czwartek, 9 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lukrecja, Weronika, Zenon, Sylwia, Hieronim, Paloma

Szansa na kolejny remont drogi w Sulikowie

W przeddzień sesji Rady Gminy poświęconej uchwaleniu budżetu Gminy Sulików na rok 2018 wpłynął do Urzędu Gminy Sulików wniosek Zarządu Powiatu dotyczący dofinansowania przez Gminę 50 % kosztów zaplanowanego w budżecie Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2018 remontu drogi powiatowej nr 2379D w Sulikowie (ulice Zawidowska i Jasna).

Według Zarządu Powiatu szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 800 tys. zł, co oznacza, że na zaproponowanych przez Powiat warunkach, Gmina Sulików miałaby ze swojego budżetu przeznaczyć na ten cel 400 tys. zł.

Podczas dyskusji na sesji w dniu 28 grudnia br. Radni i Wójt Gminy byli zgodni,  że droga ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny, jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu a przede wszystkim budowy chodników. Jednakże Rada Gminy uznała, że w dniu głosowania nad projektem budżetu Gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową i pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy, nie jest możliwe wprowadzenie w budżecie tak istotnej zmiany.

Poniżej stanowisko Wójta Gminy Sulików w tej sprawie.

« powrót