Dzisiaj jest niedziela, 24 października 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Rafał, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta

Spotkanie w sprawie programu wymiany pieców

Licznie przybyli mieszkańcy z Gminy Sulików wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dot. wymiany pieców, jakie odbyło się z inicjatywy Wójta Roberta Starzyńskiego w dniu 31 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików było także głównym tematem sesji, która poprzedziła tego dnia przedmiotowe spotkanie z mieszkańcami. Radni wskazali na liczne trudności i ograniczenia, z którymi muszą się liczyć osoby, które chcą przystąpić do programu.

Na początku spotkania Wójt Gminy przedstawił główne założenia regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Sulików.

W dalszej części spotkania doradca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Hada przestawił Program Priorytetowy - "Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego". Zgromadzeni poznali idee projektu i warunki udziału w programie. Po zakończonej prezentacji mieszkańcy mogli zadawać pytania, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński podziękował mieszkańcom za tak liczne przybycie i zainteresowanie związane z poprawą jakości powietrza w naszym regionie. 

 

« powrót