Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Międzynarodowa konferencja w Urzędzie Gminy Sulików

W dniach 5-6 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się polsko-niemiecka konferencja, dotycząca rozwiązywania konfliktów, które powodowane są działalnością lokalnych kopalni. 

Uczestników spotkania gościł Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Okręgowego we Wrocławiu oraz przedstawiciele Urzędu Górniczego we Freibergu, Saksońskiego Urzędu Górniczego,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz  Kopalni Lafarge w Sulikowie. Pierwszym prelegentem był dr Jarosław Badera z Uniwersytetu Śląskiego. Powołując się na opracowanie amerykańskiego negocjatora zdefiniował przyczyny oraz sposoby rozwiązywania tego typu konfliktów.

W dalszej części konferencji o działaniach władz Gminy Sulików w zakresie współpracy z kopalnią w rozwiązywaniu konfliktów opowiedział Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. Wskazał na najważniejsze sporne kwestie, które wymagały od niego i Rady Gminy Sulików podejmowania niekiedy bardzo trudnych decyzji. Zgłaszane przez mieszkańców problemy powodowane działalnością kopalni, pozwoliły z czasem wypracować metody współpracy i rozwiązania, które wpłynęły na ograniczenie oddziaływania kopalni na jakość życia mieszkańców Sulikowa.

Jednym z większych wyzwań była budowa tzw. "obwodnicy" do kopalni, dzięki której z głównych ulic Sulikowa zniknął uciążliwy ruch ciężarówek. Inwestorem była Gmina Sulików, a na podstawie porozumień finansowanie inwestycji przejął koncern Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o. Gmina natomiast była zobowiązana do wypłaty odszkodowania właścicielom gruntów przejętych na poszerzenie pasa drogowego.

Sukcesywna współpraca Gminy i Kopalni doprowadziła także do podjęcia wielu innych działań, które doprowadziły m.in. do zmniejszenia zapylenia w obrębie kopalni.  W tym celu zainstalowano zraszacze. Z kolei poprzez zastosowanie ekranów i dźwiękochłonnych elementów urządzeń, usypanie wałów ziemnych, zastosowanie nowatorskiej technologii stosowania materiałów wybuchowych (strzelanie ładunkami dzielonymi) ograniczono także poziom hałasu.

Kolejną sporną kwestią była likwidacja drogi wewnętrznej do kopalni, która jednocześnie stanowiła dojazd do użytków rolnych. Udało się wypracować kompromis, który pozwolił w sposób kontrolowany zorganizować przejazd dla rolników przez teren kopalni. Kolejną inwestycją wykonaną w ramach porozumienia z Kopalnią Lafarge w Sulikowie była przebudowa ul. Dworcowej w kierunku kopalni. Do podbudowy drogi wykorzystany został tłuczeń bazaltowy pochodzący z kopalni.

Na temat działań społeczności Gminy Sulików w zakresie współpracy z kopalnią mówił Jan Majowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Kopalnia dofinansowała utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole oraz co roku wspiera finansowo "Zielone Szkoły", "Dzień Dziecka",  obóz sportowy itp. Dyrektor wskazał również na partnerskie relacje i projekty realizowane wspólnie z kopalnią, m.in. konkursy o bezpieczeństwie, konkursy plastyczne, wycieczki tematyczne dzieci i młodzieży na teren kopalni.

Na temat działań organizacji pozarządowych Gminy Sulików w zakresie współpracy z kopalnią mówił Komendant Gminny OSP Grzegorz Fleszar. Omówił zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego kopalni przez jednostkę OSP Studniska Dolne oraz wskazał na partnerskie relacje z kopalnią.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była wizyta jej uczestników na terenie kopalni. W trakcie zwiedzania przedstawiony został system ochrony przeciwpożarowej zakładu, w tym pokaz możliwości operacyjnych wozu strażackiego OSP Studniska Dolne.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty w firmie dyskusji i ćwiczeń praktycznych poświęconych wybranym metodom profilaktyki i zarządzania sytuacją konfliktową.

Konferencja posłużyła wymianie doświadczeń na poziomie krajowym, dotyczących rozwiązywania konfliktów związanych z działalnością kopalni, ale tez pozwoliła na wymianę doświadczeń z partnerami niemieckimi.

« powrót