Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Przebudowa mostu w Radzimowie Górnym

Starostwo Powiatowe jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla przebudowy po skutkach powodzi z 2010 r. mostu kamiennego sklepionego dwuotworowego na most jednootworowy z blach stalowych w ciągu drogi powiatowej nr 2486D na rzece Czerwona Woda w Radzimowie Górnym. 

Jak dowiadujemy się ze specyfikacji przetargowej wykonawca w ramach robót budowlanych, które potrwają 4 miesiące ma wybudować most tymczasowy wraz z dojazdami, rozebrać istniejący most i wybudować nowy, skarpy, schody skarpowe, kanalizację deszczową i pobocza.

Na czas prowadzenia robót przejazd przez most zostanie całkowicie zamknięty. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu poprzez poprowadzenie objazdu równoległą przeprawą tymczasową przez rzekę po moście składanym. Został on zaprojektowany w układzie jednoprzęsłowym dla ruchu jednokierunkowego wahadłowego. Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z rezerwy celowej budżetu Państwa, jaką otrzymał Starosta Zgorzelecki z rąk Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 1 600.000 zł.

Poza odbudową mostu kamiennego w Radzimowie Górnym zostanie wyremontowana dodatkowo droga powiatowa nr 2371D w miejscowości Mała Wieś Górna, przebudowane zostaną fragmenty drogi powiatowej na odcinku Bierna - Miedziana - Granica Państwa oraz drogi powiatowej nr 2384D na odcinku od miejscowości Radomierzyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 352.

« powrót