Dzisiaj jest piątek, 24 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Joanna, Zuzanna, Maria, Milena, Zdenka

Zebranie sprawozdawcze OSP Studniska Dolne

W dniu 10.03.2018 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP.

W zebraniu, podsumowującym rok 2017 uczestniczyli członkowie czynni jednostki OSP Studniska, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Franciszek Ptak - członek honorowy jednostki OSP Studniska, Urszula Ciupak - Starosta Zgorzelecki, Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików, Elżbieta Piotrowska - Zastępca Wójta Gminy Sulików, Kazimierz Słabicki - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu, Waldemar Błauciak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski - Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, mł. asp. Adam Poniatowski - st. spec. ds. operacyjnych KP PSP w Zgorzelcu, Franciszek Fleszar - Sołtys Studnisk Dolnych, Ryszard Kurasiewicz - Sołtys Studnisk Górnych,
ks. Maciej Wesołowski - Kapelan Powiatowy Strażaków.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a zarazem Prezes OSP Studniska - dh Jan Kolbuch. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” oraz minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym. Później Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński oraz Prezes Jan Kolbuch odznaczyli członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Studniskach odznakami: złotą, srebrną i brązową. 

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczego przekazano Naczelnikowi OSP Studniska, druhowi Grzegorzowi Fleszarowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2017 oraz zakreślił plany na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kolbuch. Następnie przyszedł czas na dyskusję oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy - absolutorium zostało udzielone jednomyślnie. Na zakończenie zebrania głos zabrali goście zaproszeni, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem strażackim.

Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali do działań w roku 2017 aż 143 razy. Dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci. Usuwania palm oleju z jezdni, zabezpieczenia obszaru chronionego JRG Zgorzelec, zabezpieczania imprez masowych oraz usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów.

Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 65 druhów:

- 42 członków czynnych, w tym 5 kobiet,
- 4 członków honorowych,
- 19 członków MDP, w tym: 11 chłopców i 8 dziewcząt.

Spośród członków czynnych 37 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej - są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działania ratowniczo-gaśniczych. Najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w działaniach w 2017r. ponad 60 razy.

 

« powrót