Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2018 r.

Wójt Gminy Sulików informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2018 r. wybrano następujące oferty.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

1. Klub Sportowy „Cosmos” Radzimów
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Dolny i Radzimów Górny”.
Przyznane środki na realizację zadania:  45 000,00 zł

2. Klub Sportowy „Bazalt” Sulików
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Sulików”.
Przyznane środki na realizację zadania:  40 000,00 zł

3. Klub Sportowy „Błękitni” Studniska
Nazwa zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne”
Przyznane środki na realizację zadania:  29 600,00 zł.

Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” Studniska Dolne
Nazwa zadania: „Spotkania łączą pokolenia”
Przyznane środki na realizację zadania:  6 700,00 zł

2. Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość”
Nazwa zadania: „Lawenda na spotkaniu pokoleń”
Przyznane środki na realizację zadania:  2 000,00 zł

Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:

1. Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”
Nazwa zadania: „Usypianie ślepych miotów i obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt”.
Przyznane środki na realizację zadania:  3 000,00 zł.

Powyższe informacje zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików oraz w BIP Sulików: 

http://bip.sulikow.pl/?id=8039

http://bip.sulikow.pl/?id=8040

 

« powrót