Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Rozpoczęły się inwestycje drogowe w Gminie Sulików

W ostatnich tygodniach na terenie Gminy Sulików ruszyły pierwsze zaplanowane na 2018 rok remonty dróg. W związku z prowadzonymi pracami, czasowo pojawiać się mogą utrudnienia w ruchu na przebudowywanych odcinkach dróg. 

W trakcie realizacji jest już przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie. Zakres robót obejmuje: wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej, ułożenie podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego. Na całej długości przebudowywanej drogi przewidziano prawostronne ograniczenie jezdni opornikiem betonowym. Na potrzeby odwodnienia jezdni ul. Starozawidowskiej zaprojektowano wzdłuż przebudowywanej drogi wykonanie ścieku z kostki granitowej.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się przebudowa drogi w Biernej na tzw. „koci zamek”. Zawarta została już umowa z Wykonawcą na realizację tego zadania. Zakres robót obejmuje: korytowanie, wykonanie podbudowy z kamienia, ułożenie krawężników i wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem poboczy.

Wójt Gminy Sulików zawarł także umowę na przebudowę drogi Wrociszów Dolny-Wilka. Zakres robót obejmuje: przebudowę 1400 mb drogi o szerokości 4 m, korytowanie, wykonanie podbudowy z kamienia, ułożenie betonowych krawężników na długości 56 mb, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami. Inwestycja rozpocznie się już wkrótce.

Jak mówi Robert Starzyński „Rok 2018 to przede wszystkim poprawa infrastruktury drogowej. W kolejce na realizację w obecnym roku czekają kolejne inwestycje drogowe m.in. przebudowa dróg w Radzimowie Górnym, Radzimowie Dolnym, Wrociszowie Górnym, Studniskach Dolnych i Sulikowie. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na w/w inwestycje. Na remonty dróg gminnych i wewnętrznych planujemy przeznaczyć ponad 2 mln zł.”

Poniżej prezentujemy stan dróg przed przebudową.

  • ul. Starozawidowska przed przebudową
  • ul. Starozawidowska
  • Bierna droga na tzw. koci zamek
  • Droga przed przebudową Wrociszów Dolny-Wilka
« powrót