Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Wójt Gminy Sulików wziął udział w spotkaniu sygnatariuszy "Sudety 2030"

W dniu 5 kwietnia br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików wziął udział Walnym Zebraniu Sygnatariuszy Porozumienia "Sudety 2030", jakie odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 

Włodarze gmin i powiatów Dolnego Śląska rozmawiałli o wizycie przedstawicieli porozumienia w Brukseli, a także wspólnej strategii systemu dróg krajowych i wojewódzkich. Jako reprezentanci "Sudety 2030" do Brukseli pojechali: m.in. prezydent Wałbrzycha zastępca prezydenta Jelenie oraz prezydent Bolesławca. Głównym celem wizyty było zwrócenie uwagi na dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów Dolnego Śląska, który jako województwo ma średni dochód liczony na jednego mieszkańca na poziomie 76% PKB (jako procent średniej unijnej liczonej według wskaźnika siły nabywczej). Wskaźnik ten jest brany pod uwagę przy opracowywaniu listy regionów potrzebujących wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego wysoki poziom w skali województwa może spowodować, że po roku 2020 Dolny Śląsk będzie pozbawiony wsparcia i przejdzie do grupy regionów tzw. przejściowych.

Założeniem sygnatariuszy jest wydzielenie na Dolnym Śląsku regionów, które nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z UE w kolejnych perspektywach finansowych. Albowiem są na Dolnym Śląsku regiony w których średni dochód PKB na jednego mieszkańca jest znacznie niższy. Mamy nadzieję, że zawiązanie porozumienia i wspólne stanowisko samorządów pozwoli wywalczyć status specjalny jeśli chodzi o środki z Regionalnego Funduszu Operacyjnego dla południa Dolnego Śląska, taki jak ma Polska Wschodnia, czy Mazowsze po wyodrębnieniu Warszawy. Nierówny rozwój regionów Dolnego Śląska -  jego północnej i południowej części jest bardzo widoczny. Biedniejszy subregion sudecki rozwija się dużo wolniej, jest tu słabsza infrastruktura, mniej rozwinięty transport, większe bezrobocie, trudniejszy dostęp do edukacji i wiele innych problemów, które dla dużych miast takich jak Wrocław czy Legnicy są już właściwie historią.

Podczas czwartkowego zebrania sygnatariusze porozumienia po raz kolejny rozmawiali też o planowanych działaniach na rzecz rozwoju naszego regionu, takich jak np. wypracowanie wspólnej strategii systemu dróg krajowych i wojewódzkich. Dodatkowo podjęta została uchwała o priorytetowych zadaniach dotyczących budowy i modernizacji dróg strategicznych poprawiających dostępność naszego obszaru. Na podstawie konsultacji z udziałem 106 samorządów skupionych w inicjatywie Sudety 2030 zostało wypracowane wspólne stanowisko, które zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. W związku z dotkliwym wykluczeniem komunikacyjnym Przedgórza Sudeckiego i Sudetów  sygnatariusze postulować będą o realizację niezbędnych przedsięwzięć drogowych w południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska do roku 2030. Wśród postulatów znalazła się m.in. propozycja o utworzenie w budżecie województwa dolnośląskiego funduszu wsparcia remontów dróg gminnych i powiatowych w subregionach jeleniogórskim i wałbrzyskim, w wysokości minimum 10 mln zł rocznie, z możliwością przeznaczania tych środków również na wkład własny samorządów w projektach zgłaszanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej. 

« powrót