Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Gmina Sulików z szansą na dofinansowanie

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami 28 samorządów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Było to spotkanie robocze, kontynuujące temat poruszany podczas wizyt w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie minimalizowania skutków suszy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ślad za apelem samorządów o możliwość utworzenia na poziomie województwa lub kraju, specjalnego instrumentu wsparcia dedykowanego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków suszy, opracował program priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW deficytu wody na obszarach objętych suszą w 2015 r.

W założeniach do programu uwzględniono wszelkie uwagi i sugestie zgłaszane przez miasta i gminy objęte programem. Głównym celem programu jest udzielenie pomocy finansowej dla JST na inwestycje, których celem jest zmniejszenie deficytu wody na obszarach jakie miały miejsce w 2015 r., poprzez: modernizację/rozbudowę ujęcia wody, budowę punktów czerpalnych wody, zakup cystern/sprzętu do transportu wody pitnej. Pomoc ma być udzielana na zasadzie pożyczki bądź dotacji udzielanej samorządom na preferencyjnych warunkach.

Susza jaka miała miejsce w 2015 roku dała się we znaki wielu mieszkańcom regionu Dolnego Śląska, w tym także dla mieszańców Gminy Sulików. Dzięki wsparciu samorządów oraz poświęceniu strażaków kryzys udało się przetrwać. Jednak zjawisko suszy odbiło się na komforcie i kieszeniach mieszkańców naszego regionu oraz na budżetach małych i biednych gmin. Wówczas powstało nieformalne stowarzyszenie wójtów, burmistrzów gmin najbardziej dotkniętych suszą, którzy postanowili wspólnie powalczyć na przyszłość o zmiany w polityce o potraktowanie suszy jak klęski żywiołowej i zabezpieczenie w budżecie państwa środków na wsparcie na inwestycje pozwalające zmniejszyć deficyt wody.

WFOŚiGW we Wrocławiu jest w tracie opracowywania programu dofinansowującego budowę nowych sieci wodociągowych. Jest to realna szansa dla Gminy Sulików na pozyskanie w przyszłym roku dofinansowania do inwestycji budowy wodociągu dla Starego Zawidowa i Wielichowa oraz poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej w Skrzydlicach.

« powrót