Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sulików

W dnu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu gminy Sulików odbędzie się sesja rady gminy Sulików.

OGŁOSZENIE
DNIA 25 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZ. 1300
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY GMINY SULIKÓW 

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Gospodarka wodna i melioracja na terenie Gminy Sulików w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne.
 6. Podjęcie uchwał:
  6.1 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2018,
  6.2 o zmianie uchwały nr XXXIV/290/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza,
  6.3 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików,
  6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  6.5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok.

       7. Pytania i wnioski radnych.
       8. Pytania i wnioski sołtysów.
       9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
      10. Sprawy różne i informacje.                

 

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SULIKÓW
/-/ JAN SOLECKI

« powrót