Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Informacja w sprawie programu "Dobry start"

Wójt Gminy Sulików  informuje, że z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dziecko, do ukończenia:

  • 20. roku życia;
  • 24. roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Rodzina może liczyć na wsparcie bez względu na posiadany dochód.

 Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą  przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie (ul. Pocztowa 7A), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wszelkich informacji w sprawie programu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie pod nr tel. 75 77 87 330.

« powrót