Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. "Wsparcie z Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w kontekście konkursów na rok 2018".

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych - planowane konkursy na drugą połowę 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) i programów rządowych.

Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2018r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a). 

Do udziału zapraszamy:fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy nieformalne.

Program spotkania:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020 (RPO WD) konkursy dla wsparcia działań:

-  poprawy jakości edukacji przedszkolnej i nowych miejsc w przedszkolach,

-  poprawy infrastruktury szkolnej,

-  rozwoju zawodowego osób pozostających bez zatrudnienia,

- integracji społecznej i zawodowej, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  • z programów rządowych m. in.:

-  Programu ASOS ,

- Programu FIO.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 25 lipca 2018 r.zgłoszenia na adrespife.jeleniagora@dolnyslask.plz podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

« powrót