Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Uroczystość nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie

W dniu dzisiejszym miała miejsce szczególna dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Sulikowie im. Jana Pawła II w Sulikowie uroczystość- nadanie nowego sztandaru.

Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla każdej szkoły ma znaczenie szczególne, to znak Polski, ale także naszej Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości. Data uroczystości nie jest przypadkowa, gdyż dokładnie 16 października-40 lat temu, Karol Wojtyła został wybrany na Głowę Kościoła i przyjął imię Jan Paweł II.

Główna część uroczystości poprzedzona została Mszą Świętą w kościele pw. Krzyża Świętego w Sulikowie w trakcie, której ks. Proboszcz Janusz Kankiewicz dokonał poświęcenia nowego sztandaru. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali w korowodzie do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Po odegraniu Hymnu Państwowego Jan Solecki Przewodniczący Rady Gminy Sulików odczytał uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików dokonał uroczystego wręczenia aktu potwierdzającego nadanie sztandaru dla dyrektora szkoły Pana Jana Majowskiego.

Kolejnym etapem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru oraz przekazanie go dla społeczności szkolnej. Dyrektor szkoły zaprezentował wszystkim zebranym sztandar po czym oddał go pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele rady pedagogicznej, pracownicy szkoły, rady rodziców i uczniowie.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości. W swoim wystąpieniu Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików przypomniał historię nadania imienia szkole i decyzji ówczesnej Rady Gminy w tej sprawie. Podkreślił, że z perspektywy 13 lat stwierdza, że był to trafny wybór i że cała społeczność szkolna jest dumna ze swojego patrona, a słowa Jana Pawła II cyt. „w wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”  są dla społeczności szkolnej drogowskazem w nauce i życiu.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor Szkoły Jan Majowski na zakończenie przekazał podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali uroczystość i zadbali o jej przebieg.

Wójt Gminy Sulików składa serdeczne podziękowanie tak licznej grupie osób zaangażowanej w to patriotyczne, symboliczne i honorowe przedsięwzięcie. Ta uroczystość przetrwa w pamięci nas wszystkich przez długi czas…

Galeria z uroczystości dostępna jest pod linkiem:

https://www.facebook.com/urzadgminysulikow/photos/pcb.2079789512042686/2079785468709757/?type=3&theater

 

« powrót