Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej ma sztandar

Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, a także Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i gmina.

Jest znakiem, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi szkoły i z tymi, którzy do niej przybędą.

Dzień 19 października 2018 r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej jako jeden z najważniejszych. Tego dnia szkole po raz pierwszy w historii nadany został sztandar. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, księża, radni Rady Gminy Sulików, sołtysi, przedstawiciele OSP Bierna i wielu zaproszonych gości.

Uroczystości rozpoczęły się poranną Mszą Świętą, podczas której ks. Proboszcz Andrzej Wojciechowski przybliżył okoliczności tego ważnego wydarzenia, cyt. „Dzisiejsza uroczystość wieńczy starania wielu osób. Inicjatywa nadania Szkole Podstawowej w Biernej imienia i  sztandaru wyszła od Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego.  Jako docenienie wieloletniego funkcjonowania szkoły, dobrych i bardzo dobrych wyników nauczania,  wielu osiągnięć międzyszkolnych, a także zapewnienie funkcjonowania szkoły jako samodzielnej placówki w kolejnych latach. Pomysł ten spodobał się rodzicom, pani dyrektor i społeczności szkolnej,  którzy po konsultacjach i głosowaniu zaproponowali szkole imię Orła Białego. Nadanie imienia i sztandaru nastąpiło w wyniku uchwał podjętych jednogłośnie  przez Radę Gminy Sulików.” Aktu poświęcenia sztandaru dokonał kanclerz Józef Lisowski.

Po Mszy przedstawiciele Rady Gminy Sulików, wraz z uczniami, przewieźli sztandar bryczką konną powożoną przez ks. Proboszcza Andrzeja Wojciechowskiego do Łowina, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.Część gości miała okazję w drodze zwiedzić szkołę i zapoznać się z historią placówki, która sięga 71 lat.

Po przybyciu wszystkich uczestników do odświętnie udekorowanej sali, przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej Elektrowni Turów PGE GiEK S.A. odśpiewany został hymn państwowy. W dalszej części uroczystości Jan Solecki Przewodniczący Rady Gminy Sulików odczytał uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej.

Kolejnym etapem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików dokonał uroczystego przekazania sztandaru oraz wręczenia aktu potwierdzającego jego nadanie dla dyrektora szkoły Pani Bogusławy Delijewskiej. Na zakończenie tej podniosłej części uroczystości, wszystkim zebranym zaprezentowano sztandar i uroczyście przekazano poprzez poczet sztandarowy uczniów Szkoły Podstawowej w Biernej dla społeczności szkolnej. Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele rady pedagogicznej, pracownicy szkoły, rady rodziców i uczniowie.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików powiedział cyt. „Uważam, że wybór społeczności szkolnej, jest wyborem niezwykle trafnym. Imię Orła Białego sprzyja bowiem rozbudzaniu postaw patriotycznych i moralnych, kształtowaniu szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. Orzeł jest symbolem przemierzania przestrzeni i pokonywania granic , a jednocześnie podkreśla naszą tożsamość narodową oraz otwarcie na świat.

Ten dzień był wyjątkowy również dla wszystkich pierwszoklasistów oraz uczniów klasy czwartej. Uczniowie przy nowym sztandarze zostali pasowani na ucznia klasy pierwszej i sztubaka.

Po zakończeniu oficjalnej ceremonii, uczniowie zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. Przedstawili krótko historię powstania Państwa Polskiego i symbolu wszystkich Polaków-Orła Białego. Zebrani mogli też podziwiać Poloneza w wykonaniu najmłodszych tancerzy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy  zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

« powrót