Zamknij
Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Odcinek szlaku rowerowegow wokół Witki już gotowy

Odcinek szlaku rowerowego wokół Witki przebiegającego przez teren Gminy Sulików jest już gotowy, wzdłuż stanęło specjalne oznakowanie.

Docelowo szlak połączy cztery gminy i utworzy pętlę wokół zbiornika w Niedowie. Infrastruktura turystyczna powstaje w efekcie współpracy Gminy Sulików z sąsiednimi gminami - Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zgorzelec oraz czeską Gminą Černousy. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, remont przepustu zlokalizowanego w jej ciągu, montaż barier energochłonnych oraz wykonanie pobocza z tłucznia bazaltowego.

W specjalnie wyznaczonych miejscach na całej długości szlaku miłośnicy jednośladów będą mogli nie tylko odpocząć lub schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, ale także, dzięki tablicom informacyjnym sprawdzić, na jakim etapie trasy obecnie się znajdują.


 

Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu "Witka-Smeda"

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu „Witka-Smeda” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020.

W zebraniu udział wziął Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, który jako gospodarz powitał wszystkich obecnych. Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dot. najbliższych wydarzeń.

Gmina Sulików w ramach realizacji projektu wyłoniła już wykonawcę dla przebudowy odcinaka drogi gminnej w Wilce pod utworzenie ciągu pieszo-rowerowego jaki docelowo ma powstać wokół zbiornika wodnego.


 

Ruszyła budowa odcinka szlaku rowerowego

W kwietniu br. Gmina Sulików rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka pod utworzenie ciągu pieszo - rowerowego" w ramach zadania „Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I".

Całkowita wartość inwestycji związanej z budową odcinka szlaku rowerowego w Wilce to 259 771,39 zł, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, remont przepustu zlokalizowanego w jej ciągu, montaż barier energochłonnych, wykonanie pobocza z tłucznia bazaltowego.

Przypomnijmy, że ścieżka pieszo - rowerowa stanowi odcinek trasy rowerowej prowadzącej wzdłuż zbiornika Witka w Niedowie. W każdym z punktów miłośnicy jednośladów będą mogli nie tylko odpocząć lub schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, ale także, dzięki tablicom informacyjnym sprawdzić, na jakim etapie trasy obecnie się znajdują.

Przebieg  ścieżki rowerowej

 

 


 

Umowa na dofinansowanie projektu "Witka-Smeda" podpisana

Partnerzy projektu pn. „Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I", po stronie polskiej - Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów, po stronie czeskiej Gmina Černousy podpisali umowę na jego dofinansowanie.

Gmina Zgorzelec wraz z Partnerami podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój. 

Realizacja projektu zakończona zostanie do 31.03.2020.

Kwota dofinansowania wynosi 465 246,61 EUR.

Partnerami projektu po stronie polskiej jest Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów - po stronie czeskiej Gmina Černousy.

W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.

Gmina Černousy planuje budowę ścieżki rowerowej - nowe czesko - polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo -rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.

Gmina Sulików planuje wyznaczenie szlaków rowerowych i oznaczenie trasy w kierunku Zalewu Witka. W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego na odcinku ok. 2,5 km. Projekt szlaku wyznaczony został w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko - czeskim.

Miasto Zawidów planuje budowę 360 m ścieżki rowerowej - nowe czesko - polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy. Oznakuje trasę o długości 3,08 km.

Ponadto Partnerzy projektu będą uczestniczyć w targach turystycznych mających na celu promocję projektu oraz obszaru transgranicznego objętego wsparciem w Pradze i we Wrocławiu. W projekcie zaplanowany został szereg działań promujących projekt celem przyciągnięcia jak największej liczby turystów krajowych i zagranicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

« powrót