Dzisiaj jest niedziela, 26 września 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja

Informacje dotyczące realizacji projektu "Witka-Smeda"

 
W Spytkowie powstaje pomost widokowo-rekreacyjny. Najtrudniejsze prace zostały już wykonane

W Spytkowie widać już zarys pomostu widokowo-rekreacyjnego. Najtrudniejsze prace związane z zakotwiczeniem podtrzymania konstrukcji zostały już zakończone.

Kolejny etap prac budowlanych związanych z budową pomostu widokowo-rekreacyjnego w Spytkowie został już zakończony. Od strony wody jest już widoczny zarys konstrukcji. Wykonano już najtrudniejsze prace polegające na zakotwiczeniu podtrzymania pomostu. Przed wykonawcą roboty związane z montażem konstrukcji oraz zagospodarowaniem terenu.

Głównym założeniem tej inwestycji jest zagospodarowanie widokowych terenów w Spytkowie nad zbiornikiem Witka w ramach projektu „Witka - Smeda” - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I” wraz z montażem małej architektury. Realizacja stanowi kolejny krok do rozwoju bazy turystycznej w gminie Zgorzelec. Po trwających już kilka lat działaniach obejmujących rozwój szlaków kajakowych i rowerowych przyszła pora na działania związane z największym w powiecie akwenie wodnym.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 
 
 
 
 

Efekty realizacji projektu w Gminie Černousy
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizacja projektu po stronie czeskiej w Gminie Černousy
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapora Witka udostępniona dla ruchu pieszego
 
Od 1 maja zapora wodna na rzece Witka został udostępniona dla ruchu pieszego. Konstrukcja o długości prawie 263 metrów stanie się miejscem spacerów i rekreacji dla wszystkich chętnych. Należy pamiętać o zachowaniu obecnie panujących zasad bezpieczeństwa.Obiekt będzie dostępny do 3 listopada codziennie od 8:00 do 20:00.
 
 
 

 

 


 

Odcinek szlaku rowerowego wokół Witki już gotowy

 

Docelowo szlak połączy cztery gminy i utworzy pętlę wokół zbiornika w Niedowie. Infrastruktura turystyczna powstaje w efekcie współpracy Gminy Sulików z sąsiednimi gminami - Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zgorzelec oraz czeską Gminą Černousy. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, remont przepustu zlokalizowanego w jej ciągu, montaż barier energochłonnych oraz wykonanie pobocza z tłucznia bazaltowego.

W specjalnie wyznaczonych miejscach na całej długości szlaku miłośnicy jednośladów będą mogli nie tylko odpocząć lub schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, ale także, dzięki tablicom informacyjnym sprawdzić, na jakim etapie trasy obecnie się znajdują.


 

Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu "Witka-Smeda"

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu „Witka-Smeda” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020.

W zebraniu udział wziął Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, który jako gospodarz powitał wszystkich obecnych. Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dot. najbliższych wydarzeń.

Gmina Sulików w ramach realizacji projektu wyłoniła już wykonawcę dla przebudowy odcinaka drogi gminnej w Wilce pod utworzenie ciągu pieszo-rowerowego jaki docelowo ma powstać wokół zbiornika wodnego.


 

Ruszyła budowa odcinka szlaku rowerowego

W kwietniu br. Gmina Sulików rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka pod utworzenie ciągu pieszo - rowerowego" w ramach zadania „Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I".

Całkowita wartość inwestycji związanej z budową odcinka szlaku rowerowego w Wilce to 259 771,39 zł, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, remont przepustu zlokalizowanego w jej ciągu, montaż barier energochłonnych, wykonanie pobocza z tłucznia bazaltowego.

Przypomnijmy, że ścieżka pieszo - rowerowa stanowi odcinek trasy rowerowej prowadzącej wzdłuż zbiornika Witka w Niedowie. W każdym z punktów miłośnicy jednośladów będą mogli nie tylko odpocząć lub schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, ale także, dzięki tablicom informacyjnym sprawdzić, na jakim etapie trasy obecnie się znajdują.

Przebieg  ścieżki rowerowej

 

 


 

Gmina Sulików na Międzynarodowych Targach Turystycznych

Od 28 lutego do 1 marca Gmina Sulików wraz z partnerami projektu „Witka-Smeda” wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.

Na targach gościło ponad 230 wystawców z różnych części Polski i świata. W ciągu trzech dni można było podziwiać prezentacje poszczególnych wystawców w ramach promocji swoich regionów. Podczas targów turystycznych, na stoisku projektu o roboczej nazwie „Witka-Smeda”, realizowanego wspólnie z partnerami: Gminą Zgorzelec, Gminą Zawidów oraz Gminą Černousy z Czech, Gmina Sulików promowała powstającą ścieżkę rowerową wokół zbiornika Witka.
 
 
Dla wszystkich osób, które od piątku do niedzieli odwiedziły stoisko, przygotowano atrakcyjne zestawy promocyjne - każdy mógł otrzymać m.in. smycz, ulotkę promocyjną o projekcie, widokówki, regionalne sery, anioły z lukrowanymi migdałami oraz foldery z informacjami turystycznymi. Na stoisku można było również dowiedzieć się szczegółów dotyczących realizowanego projektu oraz atrakcji turystycznych każdej gminy.
 
Udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu był jednym z działań projektu pn. „Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I” realizowanych w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Jak podkreśla Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików „Projekt ma na celu m.in. wspieranie turystyki w obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Powstająca ścieżka rowerowa na terenie czterech gmin jest przykładem dobrej praktyki w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach projektów turystycznych.”
 


 

Umowa na dofinansowanie projektu "Witka-Smeda" podpisana

Partnerzy projektu pn. „Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I", po stronie polskiej - Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów, po stronie czeskiej Gmina Černousy podpisali umowę na jego dofinansowanie.

Gmina Zgorzelec wraz z Partnerami podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój. 

Realizacja projektu zakończona zostanie do 31.03.2020.

Kwota dofinansowania wynosi 465 246,61 EUR.

Partnerami projektu po stronie polskiej jest Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów - po stronie czeskiej Gmina Černousy.

W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.

Gmina Černousy planuje budowę ścieżki rowerowej - nowe czesko - polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo -rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.

Gmina Sulików planuje wyznaczenie szlaków rowerowych i oznaczenie trasy w kierunku Zalewu Witka. W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego na odcinku ok. 2,5 km. Projekt szlaku wyznaczony został w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko - czeskim.

Miasto Zawidów planuje budowę 360 m ścieżki rowerowej - nowe czesko - polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy. Oznakuje trasę o długości 3,08 km.

Ponadto Partnerzy projektu będą uczestniczyć w targach turystycznych mających na celu promocję projektu oraz obszaru transgranicznego objętego wsparciem w Pradze i we Wrocławiu. W projekcie zaplanowany został szereg działań promujących projekt celem przyciągnięcia jak największej liczby turystów krajowych i zagranicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

« powrót