Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Wodociąg we Wrociszowie Dolnym i Wilce zakończony

W połowie listopada br. odebrano od wykonawcy zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Wrociszów Dolny i Wilka o łącznej długości 6525 mb. 

W ramach zadania wykonano także 3 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowości Radzimów Górny 49, Bierna-Nowoszyce 22 i Bierna 130. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 311 880,94 zł.

Zadanie pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” zostało wykonane przy udziale pożyczki z WFOŚIGW we Wrocławiu w wysokości 1 305 100,00zł oraz dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 34 800,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/

« powrót