Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sulików

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Sulików wyłoniła wykonawców, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2019 r. zajmować się będą zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy zostało podzielone na pięć części. I tak w poszczególnych miejscowościach za świadczenie usług w tym zakresie odpowiedzialne są firmy: I - Studniska Dolne, Studniska Górne - Rolin-Trans Stanisław Kasza, II - Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Sulików - Firma Usługowa PREMIUM Adrian Kłagisz, III - Mała Wieś Górna, Radzimów, Bierna, Miedziana - Firma Usługowa PREMIUM Adrian Kłagisz, IV - Skrzydlice, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny - FARMA C.Z. Sp. Z o.o. Petr Stribrny, V - Stary Zawidów, Wielichów - FARMA C.Z. Sp. z o.o. Petr Stribrny.

Na terenie Gminy Sulików mamy do czynienia z czterema kategoriami dróg: wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi. Za zimowe utrzymanie tych dróg, odpowiedzialne są zatem różne podmioty. Za utrzymanie drogi wojewódzkiej nr DW 357, na odcinku przebiegającym przez naszą gminę odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu a dróg gminnych i wewnętrznych Urzędu Gminy Sulików. 

W przypadku:

- drogi wojewódzkiej nr DW 357 jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaniu Kierownik Służby Drogowej 604 981 595, Inspektor 603 507 587, 75 64 63 750,

- dróg powiatowych  jest to numer Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu-  tel. 75 77 50 182 oraz tel. kontaktowe osób dyżurujących przy realizacji w/w zadania: Stanisław Kasza 605 378 973, Piotr Kasza 605 965 950, Grzegorz Kasza 605 416 084.

- gminnej/wewnętrznej-sytuacja na drogach monitorowana będzie przez pracowników Urzędu w ścisłej współpracy z sołtysami. Wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować do sołtysów poszczególnych sołectw.

Przypominamy, że zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy zobowiązują się m.in. do odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, mają obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej. Warto także zauważyć, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypominamy jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do posesji.

 

« powrót