Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Budżet Gminy Sulików na 2019 rok jednogłośnie uchwalony

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Sulików radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2019 rok. Jest to jedna z najważniejszych uchwał, która determinuje pracę samorządu w bieżącym roku. 

Tegoroczny budżet pozwala na stabilny i zrównoważony rozwój gminy poprzez realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez radnych i mieszkańców. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików. Na budżet Gminy Sulików w 2019 roku składają się dochody w łącznej kwocie 27 150 000,00 zł oraz wydatki w kwocie  25 765 500,00 zł. Wśród wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostanie na działy: oświata i wychowanie - ponad 7,6 ml zł, pomoc społeczna wraz ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, wspieranie rodziny i pieczę zastępczą - ponad 6,2 mln zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3,2 mln zł.

Tegoroczny budżet uwzględnia sześć zadań inwestycyjnych, na które gmina ma zapewnione już dofinansowanie ze środków europejskich oraz takich które mają dużą szanse na wsparcie z zewnątrz. Są to następujące zadania:
- "Rowerem wokół Gór Izerskich" - 561 tys. zł,
- "Witka-Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego" - etap I - ponad 450 tys. zł,
- budowa placu zabaw w Starym Zawidowie - 30 tys. zł,
- rozbudowa placu zabaw w Sulikowie - 75 tys. zł,
- modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych ponad 190 tys. zł,
- modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym ponad 210 tys. zł.

Kwotę 135 tys. zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa. Na Fundusz Sołecki, będący w dyspozycji poszczególnych sołectw, zaplanowano ponad 323 tys. zł. W ramach funduszu zrealizowanych zostanie w 2019 roku aż 96 różnych przedsięwzięć.

"Kształt budżetu to efekt prowadzonej konsekwentnie, wieloletniej polityki. Co roku nasze możliwości rosną, dlatego możemy w coraz większym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców. Służą temu nie tylko inwestycje, ale także mniejsze przedsięwzięcia i realizowane programy" - powiedział podczas sesji Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. Dodatkowo Wójt Gminy Sulików złożył podziękowania dla Marii Maciaszek skarbnika gminy za przygotowanie projektu budżetu, a radnym za jednogłośne poparcie.

« powrót