Dzisiaj jest poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

Od 1 stycznia 2019 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulików nadal odbiera firma ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu. 

W dniu 28 grudnia 2018 r. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podpisał umowę na ww. zadanie. Wykonawca będzie świadczył usługę do 31 grudnia 2020 r.  W przetargu wystartowała jedna firma-ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sulików funkcjonował będzie na dotychczasowych zasadach. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie raz na dwa tygodnie, zarówno z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Z lokalnych gniazdowych punktów selektywnego zbierania odpadów frakcji: szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych i papier, odpady odbierane będą według stopnia napełnienia pojemników (dzwony), jednak nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, poszczególnych frakcji oraz odpadów ulegających biodegradacji dostępny jest również na stronie www.sulikow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  59-975 Sulików.

Link do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików w 2019 r.:
http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1443,harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-sulikow

« powrót