Dzisiaj jest poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich

W dniu 29 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Nowe uregulowania ułatwiają uzyskać osobowość prawną, prowadzenie działalności zarobkowej i pozyskiwanie dotacji, wystarczy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, która jest prowadzona w biurach powiatowych ARiMR.

Koło może założyć dziesięć osób. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich (to ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych). Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Dodatkowo koła liczące do 30 osób zgodnie z ustawą mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 3 tys. zł, od 31 do 75 osób 4 tys., a powyżej 75 osób przewidziana jest dotacja 5 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na cele statutowe, czyli zakup strojów, materiałów do rękodzieła, produktów na organizację imprez regionalnych, spotkań itp. Dzięki rejestracji koła sprzedające własne wyroby rękodzielnicze, produkty regionalne, mogą to traktować jako swoją działalność statutową, a nie gospodarczą. To ważne, bo taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.

Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

« powrót