Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Walne zebranie sprawozdawcze OSP

W dniu 02.03.2019 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP.

W zebraniu, podsumowującym rok 2018 uczestniczyli czynni członkowie jednostki OSP Studniska, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Franciszek Ptak - członek honorowy jednostki OSP Studniska, Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki, Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików, Elżbieta Piotrowska - Zastępca Wójta Gminy Sulików, Bogusław Świątek - Przewodniczący Rady Gminy Sulików, mł. kpt. Adam Poniatowski - st. spec. ds. operacyjnych KP PSP w Zgorzelcu, Maria Andziak - Radna Studnisk Dolnych, Przemysław Czekański - Radny Studnisk Górnych a zarazem członek czynny OSP Studniska, Franciszek Fleszar - Sołtys Studnisk Dolnych, Ryszard Kurasiewicz - Sołtys Studnisk Górnych, Denise Riese - Burmistrz Gminy Hohendubrau wraz z delegacją strażaków z Niemiec, oraz członkowie zarządu Koła Gospodyń Wiejskich „Studniczanki”.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a zarazem Prezes OSP Studniska - dh Jan Kolbuch. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” oraz minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym. W dalszej części spotkania Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików oraz Prezes Jan Kolbuch odznaczyli członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Studniskach odznakami: złotą, srebrną i brązową. 

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczego przekazano Naczelnikowi OSP Studniska, druhowi Grzegorzowi Fleszarowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2018 oraz przedstawił plany na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kolbuch. Następnie przyszedł czas na dyskusję oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Na zakończenie zebrania głos zabrali goście zaproszeni, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem.

Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali w roku 2018 do działań ratowniczych aż 278 razy, w tym 199 razy do pożarów, 76 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń oraz 3 razy do alarmów fałszywych. Uczestniczyli także 18 razy w ramach tzw. wyjazdów gospodarczych - do dowożenia wody mieszkańcom Gminy Sulików. W ramach akcji ratunkowych dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci. Usuwania plam oleju z jezdni, zabezpieczenia obszaru chronionego JRG Zgorzelec, zabezpieczania imprez masowych oraz usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 67 druhów: 
- 42 członków czynnych, w tym 5 kobiet,
- 4 członków honorowych,
- 21 członków MDP, w tym: 11 chłopców i 10 dziewcząt.

Spośród członków czynnych 38 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej - są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w tego typu działaniach w 2018 r. ponad 130 razy.

« powrót