Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Drogi tematem marcowej sesji Rady Gminy Sulików

W dniu 26 marca br. głównym tematem sesji Rady Gminy Sulików był stan dróg na terenie Gminy Sulików. W debacie wzięli także udział Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński oraz Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński. 

Wójt w prezentacji multimedialnej przedstawił zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat inwestycje drogowe oraz zadania planowane do realizacji przez gminę w najbliższych latach.

W minionym czteroleciu łącznie przebudowano 22 drogi gminne i wewnętrzne. Największymi inwestycjami drogowymi była przebudowa drogi gminnej do Ksawerowa oraz z Wrociszowa Dolnego do Wilki. W tym roku przy udziale środków zewnętrznych przebudowane zostaną dwie drogi o nawierzchni szutrowej w Studniskach Dolnych i odcinek drogi w Wilce. Dzięki staraniom Gminy Sulików pierwsza inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych. Z kolei droga w Wilce na odcinku 500 m przebudowana zostanie w ramach projektu realizowanego wspólnie z trzema partnerami - Miastem Zawidów, Gminą Zgorzelec oraz Gminą Černousy. Mowa o projekcie "Witka-Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego". Gmina Sulików planuje w ramach projektu utworzyć docelowo szlak rowerowy na odcinku ok. 2,5 km.

Dodatkowo gmina będzie aplikować o kolejne środki zewnętrzne na przebudowę trzech dróg, na które w 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowa - w Radzimowie Górnym, Małej Wsi Dolnej oraz na ul. Sportowej w Sulikowie.

Sesja była także okazją do omówienia stanu dróg powiatowych na terenie gminy Sulików, a także planowanych i realizowanych inwestycji. Starosta zgorzelecki poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu zgorzeleckiego w celu opracowania planu i harmonogramu modernizacji dróg powiatowych. Do modernizacji wytypowane zostaną drogi o strategicznym znaczeniu oraz dużym natężeniu ruchu. Starosta podkreślił, że zna stan techniczny wszystkich dróg, lecz ze względu na ograniczone środki finansowe oraz możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa, powiat musi skupić się na najpilniejszych potrzebach w tym zakresie. Dodał, że na chwilę obecną 200 km dróg powiatowych wymaga natychmiastowej modernizacji bądź przebudowy. Podkreślił również, że priorytetem inwestycyjnym są dla niego te odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików, które nie zostały dokończone. Wskazał drogę powiatową w Miedzianej od skrzyżowania przez wieś, drogę powiatową relacji Mała Wieś Górna w kierunku Radzimowa oraz drogę powiatową w Studniskach Górnych za wiaduktem. Zaznaczył, że chciałby aby w ciągu najbliższych lat udało się przebudować przedmiotowe odcinki dróg. Dodatkowo poinformował, że starostwo dysponuje opracowanym projektem na przebudowę mostu w Miedzianej, co pozwoli ubiegać się w najbliższym czasie o środki na ten cel.

Bogusław Świątek Przewodniczący Rady Gminy Sulików wstępnie zadeklarował, że ze względu na ograniczenia finansowe powiatu, radni zastanowią się nad współfinansowaniem planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Sulików. Oczywiście wszystko będzie zależało także od możliwości finansowych gminy oraz od wysokości partycypacji w kosztach inwestycji. Dobre praktyki pokazują, że tego typu współfinansowanie się sprawdza, wspólnie samorządom łatwiej jest udźwignąć wysokie koszty inwestycji drogowych.

« powrót