Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Ruszyła budowa odcinka szlaku rowerowego

W kwietniu br. Gmina Sulików rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka pod utworzenie ciągu pieszo - rowerowego" w ramach zadania „Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I".

Całkowita wartość inwestycji związanej z budową odcinka szlaku rowerowego w Wilce to 259 771,39 zł, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, remont przepustu zlokalizowanego w jej ciągu, montaż barier energochłonnych, wykonanie pobocza z tłucznia bazaltowego.

Przypomnijmy, że ścieżka pieszo - rowerowa stanowi odcinek trasy rowerowej prowadzącej wzdłuż zbiornika Witka w Niedowie. W każdym z punktów miłośnicy jednośladów będą mogli nie tylko odpocząć lub schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, ale także, dzięki tablicom informacyjnym sprawdzić, na jakim etapie trasy obecnie się znajdują.

Przebieg  ścieżki rowerowej

 

« powrót