Dzisiaj jest poniedziałek, 16 września 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Edyta, Kornel, Korneliusz, Kamila, Cyprian, Jagna

Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się VI w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sulików, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików Robertowi Starzyńskiemu.

Radni po prezentacji raportu o stanie Gminy Sulików jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików wotum zaufania. Warto podkreślić, że raport o stanie Gminy Sulików był po raz pierwszy prezentowany przez Wójta w trakcie sesji.

W dalszej kolejności Rada Gminy Sulików po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2018 rok i zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowała o udzielenia absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików zostało pozytywnie zaopiniowane również przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Sulików złożył szczególne słowa podziękowania do Skarbnik Gminy Sulików Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy Sulików - Elżbiety Piotrowskiej.

Dziękował także pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu.

« powrót