Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Program XVII edycji "Stypendia Pomostowe (Segment IA)"

Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako wsparcie wstępnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2019/2020, kontynuuje realizację Programu XVII edycji "Stypendia Pomostowe (Segment IA)".

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku  i spełniają łącznie następujące kryteria:

• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów w polskich publicznych uczelniach akademickich;

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polska;

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (Algorytm oblicza liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu);

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu;

• pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 688 zł brutto wyliczonym z czerwca 2018r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z ta niepełnosprawnością.

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku akademickim 2018/2019 (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

Uwaga!!!
Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2019r. do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 23 sierpnia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego).

Dla osób z województwa dolnośląskiego będzie to KOWR OT we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Pracownicy OT KOWR dokonują wstępnej oceny składanych dokumentów poprzez sprawdzenie kompletności załączników i pochodzenia kandydata z rodziny byłych pracowników PGR. Oddział Terenowy KOWR przekazuje złożone wnioski wraz z kompletem dokumentów (załączników) do Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości na adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29.

« powrót