Dzisiaj jest piątek, 6 grudnia 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Gmina Sulików realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików”

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.10.2019 r.

E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”
Działanie  3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Projekt grantowy pn. ,,E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.


Operatorem jest STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA

 Termin realizacji: 01.03.2019 - 31.10.2019

Umowa na powierzenie grantu nr DOL/U/26/2019

Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.10.2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie pobytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowanie przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
 • Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu
 • Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Opis projektu:

Projekt pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę niewystarczających kompetencji w danym obszarze. Grafiki szkoleniowe zostaną dostosowane w taki sposób do uczestników projektu, aby uwzględnić ich ograniczoną dyspozycyjność, np. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne. W obszarze merytorycznym szkolenia odpowiadają na potrzebę podniesienia i ujednolicenia  bazowej wiedzy w zakresie kompetencji IT - ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i internetu do nawiązywania komunikacji i zdobywania informacji.

Podnoszenie kompetencji IT mieszkańców gminy w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sulików poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców w 7 dostępnych do wyboru modułach tematycznych: Rodzic w Internecie; Mój biznes w sieci; Moje finanse i transakcje w sieci,; Działam w mediach społecznościowych; Tworzę własną stronę internetową (blog); Rolnik w sieci; Kultura w sieci.

Zgłoszenia można dokonać:

 • Osobiście, lub mailowo na adres: ug@sulikow.pl;
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy (Biuro Obsługi Klienta)
 • telefonicznie pod numerem 75 7787288, 55 7787289

Planowane efekty:

 • 150 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi
  w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
 • Co najmniej 2 osoby niepełnosprawne powyżej 25 roku życia objęte działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
 • Planuje się również zakup sprzętu komputerowego w postaci 10 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

Łączna kwota dofinansowania

84 000,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Gmina Sulików
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików”

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.10.2019 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE:    84 000,00 zł

 

« powrót