Dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Wniosek o dofinansowanie renowacji organów w kościele w Sulikowie

Organy w sulikowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego mają 323 lata i już od dawna wymagają kapitalnego remontu. Ostatni gruntowny remont instrumentu miał miejsce 103 lata temu.

Instrument jest w fatalnym stanie technicznym, m.in. brakuje piszczałek, uszkodzone są mieszki a także niszczą go aktywne szkodniki, które degradują elementy drewniane oraz powodują duże zanieczyszczenie instrumentu. Długoletni brak konserwacji, wpływa na niepoprawną intonację oraz strój organów i nie pozwala w pełni wykorzystać ich walorów artystycznych.

We wrześniu br. pojawiła się szansa na pozyskanie dofinansowania remontu instrumentu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tzw. Funduszu Kościelnego na realizację w 2020 roku konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Wnioskować o te środki może jedynie właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru. Stąd pracownicy Urzędu Gminy skoncentrowali się na pomocy Parafii w Sulikowie
w przygotowanie wniosku i skompletowaniu wszystkich wymaganych do wniosku dokumentów.

Najpierw należało wpisać organy do rejestru zabytków ruchomych. W następstwie złożonego wniosku decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w dniu 28.10.2019 roku w/w instrument został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa dolnośląskiego. Ponadto konieczne było wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac remontowo - konserwatorskich przy organach. W dniu 27 listopada br. wniosek o dofinansowanie został złożony i pozostaje oczekiwać na jego rozpatrzenie.

Przy ocenie wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Kościelnego jednym z kryteriów jest udział środków pochodzących z innych źródeł. Wnioski zawierające w/w środki zwiększają szansę na otrzymanie dofinansowania. Całkowity koszt remontu organów sięgnie kwoty blisko 140 tys. zł, z czego parafia ubiega się o ponad 110 tys. zł dofinansowania. Z tego względu Wójt Gminy Sulików przedstawi Radzie Gminy projekt budżetu na 2020 rok z ujętą w nim dotacją dla Parafii w Sulikowie w kwocie ok. 25 tys. zł. Kwota ta stanowić będzie wsparcie dla parafii w postaci udziału środków z innych źródeł i tym samym zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania.

Podczas analizy wniosków o dofinansowanie brane są pod uwagę także następujące kryteria:
- wysokość środków Funduszu Kościelnego w 2020 roku,
- zgodność wnioskowanego celu z zakresem zadań przewidzianych do realizacji z Funduszu Kościelnego w 2020 roku,
- aktualny stan techniczny obiektu objętego wnioskiem o dotację,
- realność wykonania planowanych prac w bieżącym roku kalendarzowym,
- racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac,
- wielkość i zaawansowanie realizacji planowanego zadania.

« powrót