Dzisiaj jest czwartek, 16 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Sulików zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XI/88/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie:

- 23 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie:

- 46 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

1. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, o ile nie nastąpiła zmiana danych.

2. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

3. Wraz z zawiadomieniem wysłane zostaną blankiety do opłat.

4. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

5. Termin płatności pozostaje bez zmian tj. do 30-go dnia miesiąca za dany miesiąc na numer bankowy indywidualnego konta bankowego lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Sulików.

Szersza informacja na temat nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w załączniku poniżej oraz pod: http://sulikow.pl/odpady/pdf/nowe_stawki_2020.pdf

 

« powrót