Dzisiaj jest czwartek, 16 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

Budżet Gminy Sulików na 2020 rok uchwalony jednogłośnie

Na sesji w dniu 30 grudnia br. Rada Gminy Sulików jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na rok 2020.

Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywnie został oceniony przez Komisję Rady Gminy Sulików.

Przyszłoroczne dochody gminy zaplanowano na kwotę 28,5 mln zł. Wydatki bieżące sięgną kwoty ponad 27,2 mln zł, majątkowe 490 tys. zł, nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 1,2 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i zobowiązań. Największa pula wydatków przeznaczona będzie na zadania z zakresu oświaty i wychowania - ponad 8 mln zł, rodziny - ponad 6,7 mln zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ponad 3,3 mln zł oraz pomocy społecznej 1,7 mln zł.

W roku 2020 zaplanowano m.in. przebudowę dwóch dróg gminnych, przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych, modernizację szkoły podstawowej w Biernej, wykonanie dokumentacji projektowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa, budowę placu zabaw w Radzimowie, budowę świetlicy wiejskiej w Miedzianej, modernizację boiska sportowego w Radzimowie.

„Tegoroczny budżet jest budżetem trudnym. Wpłynie do niego mniej środków z budżetu państwa o prawie mln zł. Dlatego zaplanowaliśmy w nim inwestycje mające szansę na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Ze środków własnych, jakimi dysponujemy w naszym budżecie niemożliwa byłaby realizacja wielu zadań inwestycyjnych” - powiedział na sesji Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński.

Dodatkowo w roku 2020 realizowane będą zadania z funduszu sołeckiego. Wśród nich najważniejsze to: kontynuacja odtworzenia drogi gminnej w Biernej, kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej, zakup wyposażenia do świetlicy w Mikułowej i Studniskach Górnych, kontynuacja remontu świetlicy w Radzimowie Górnym i Wrociszowie Dolnym, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Studniskach Górnych.

Po głosowaniu, Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński podziękował radnym za poparcie przedłożonego projektu budżetu. Szczególnie podziękowania skierował na ręce Pani Agnieszki Żukowskiej - Skarbnik Gminy, która przygotowała pierwszy „swój” budżet. „Dziękuję Wysokiej Radzie za jednomyślność przy uchwalaniu budżetu Gminy Sulików. Będzie to da nas wszystkich rok trudny, ale dołożymy wszelkich starań aby widoczne były efekty naszej pracy. Mam nadzieję, że z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych uda nam się zrealizować przyszłoroczne zadania inwestycyjne”.

« powrót