Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Sulików wyłoniła wykonawców, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2020 r. zajmą się zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

I tak za odśnieżanie dróg na terenie:

- Studnisk Dolnych, Studnisk Górnych, Małej Wsi Dolnej, Mikułowej, Sulikowa, Małej Wsi Górnej, Radzimowa Górnego, Radzimowa Dolnego, Biernej, Miedzianej odpowiedzialna jest Firma Usługowa PREMIUM Adrian Kłagisz,
- Skrzydlic, Wilki, Wrociszowa Dolnego Wrociszowa Górnego, Starego Zawidowa, Wielichowa odpowiedzialna jest FARMA C.Z. Sp. Z o.o. Petr Stribrny.

Na terenie Gminy Sulików mamy do czynienia z czterema kategoriami dróg: wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi. Za zimowe utrzymanie tych dróg, odpowiedzialne są zatem różne podmioty. Za utrzymanie drogi wojewódzkiej nr DW 357 i 355 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu a dróg gminnych i wewnętrznych Urzędu Gminy Sulików.

W przypadku:
- drogi wojewódzkiej nr DW 355 i 357 jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaniu Kierownik Służby Drogowej 604 981 595, Inspektor 603 507 587, 75 64 63 750,
- dróg powiatowych jest to numer Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu- tel. 75 77 50 182 oraz tel. kontaktowe osób dyżurujących przy realizacji w/w zadania ze strony wykonawcy: tel. kontaktowy: 510-101-752; 608-735-907; 721-797-380. Za odśnieżanie dróg powiatowych jest odpowiedzialne konsorcjum firm: lider - 1`Przedsiębiorstwo PHU „Paulinka” Leokadia Droszcz z Gryfowa Śląskiego oraz uczestnik konsorcjum Julita Gumiennik PHU „EKOBUD” z Białogórza,

- gminnej/wewnętrznej - osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików jest Dominika Maszyna - ref. ds. obrony narodowej i zarządzania kryzysowego tel. 75 77 87 609, 723 590 427. Sytuacja na drogach monitorowana będzie w ścisłej współpracy z sołtysami. Wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Sulików lub sołtysów poszczególnych sołectw.

Przypominamy, że zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy zobowiązują się m.in. do odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, mają obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

Warto także zauważyć, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypominamy jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do posesji.

« powrót