Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Informacja o konkursie ofert przez UMWG

Dnia 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 1661/VI/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 20 marca do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 do dnia 12 lutego 2020 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna (Parter)
ul. Walońska 3
50-413 Wrocław

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/otwarty-konkurs-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-2020-r-oraz-powolania-komisji-konkursowej-do-oceny-merytorycznej-ofert/

 

« powrót