Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Studniska Dolne

W dniu 01.02.2020 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP.

W zebraniu, podsumowującym rok 2019 uczestniczyli członkowie czynni oraz honorowi jednostki OSP Studniska, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki, Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików, Elżbieta Piotrowska - Zastępca Wójta Gminy Sulików, st. kpt. Artur Czułajewski - Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, Waldemar Błauciak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, Maria Andziak - Radna Studnisk Dolnych, Przemysław Czekański - Radny Studnisk Górnych, Katarzyna Moczydłowska - Sołtys Studnisk Dolnych, Edyta Sawiniec, Agnieszka Ramulewicz oraz Helena Oleksiewicz - zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Studniczanki”.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a zarazem Prezes OSP Studniska - dh Jan Kolbuch. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” oraz minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym. Następnie Prezes OSP Jan Kolbuch wraz z Wójtem Gminy Sulików Robertem Starzyńskim, Komendantem Powiatowym PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Arturem Czułajewskim oraz Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, druhem Waldemarem Błauciakiem wręczyli akty nadania godności członka honorowego pięciu druhom jednostki OSP Studniska. Uhonorowani druhowie otrzymali również drobne upominki strażackie.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczego przekazano Naczelnikowi OSP Studniska, druhowi Grzegorzowi Fleszarowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2019 oraz przedstawił plany na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kolbuch. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie. Na zakończenie zebrania głos zabrali goście zaproszeni, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę. Tradycyjnie zebranie zakończyło się poczęstunkiem strażackim.

Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali w roku 2019 do działań ratowniczych 168 razy, w tym 84 razy do pożarów, 80 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń oraz 4 razy do alarmów fałszywych. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci. Zabezpieczenia plam oleju na jezdni, zabezpieczenia obszaru chronionego JRG Zgorzelec, zabezpieczania imprez masowych oraz usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów, wypompowywania wody z zalanych obiektów, zabezpieczania lądowiska dla LPR a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 67 druhów:
- 42 członków czynnych, w tym 5 kobiet,
- 5 członków honorowych,
- 20 członków MDP, w tym: 10 chłopców i 10 dziewcząt.
Spośród członków czynnych 38 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej - są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działania ratowniczo-gaśniczych. Najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w działaniach w 2019 r. ponad 100 razy.

« powrót