Dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Informacja dotycząca zakazu spalania śmieci w piecach

Przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI!

NIE WOLNO SPALAĆ M.IN.:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U.2019 poz. 701 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Przypominamy, że na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa (w załączeniu), na podstawie której obowiązuje zakaz stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

CHRONIĄC ŚRODOWISKO CHRONIMY NASZE ZDROWIE I ŻYCIE

 

« powrót