Zamknij
przetarg2
Dzisiaj jest sobota, 30 maja 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Informacja dot. otwarcia Publicznego Przedszkola w Sulikowie i oddziałów przedszkolnych w SP w Biernej

Informujemy, że Publiczne Przedszkole w Sulikowie oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Biernej nie zostaną otwarte od dnia 6 maja 2020 r.

Spełnienie wszystkich wymagań zawartych w wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. nie jest możliwe w tak krótkim czasie. Tym samym nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jak również pracownikom tych placówek.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia placówek oświatowych. Działalność ta zostanie wznowiona z chwilą dostosowania się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.

Konieczne jest wprowadzenie następujących zasad:

 • rodzice wchodzą do szatni zgodnie z zachowaniem zasad - jeden rodzic
  z dzieckiem na 15 m2 (  tj. 1 rodzic w szatni z dzieckiem);
 • pozostali rodzice oczekują na wejście do szatni przed budynkiem przedszkola
  z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m;
 • korzystają obowiązkowo z płynów dezynfekujących przed przedszkolem lub
  w przedszkolu;
 • pomagają dziecku w szatni i oddają dziecko pod opiekę pracownika przedszkola;
 • rodzice  przyprowadzają dzieci zdrowe, bez oznak chorobowych takich jak, kaszel, katar
  (w tym katar alergiczny) gorączka powyżej 37 stopni C., wymioty  itp.
 • rodzice są obecni przy mierzeniu dziecku temperatury przez pracownika przedszkola;
 • przyjmowane dzieci muszą być w dobrym stanie zdrowia, bez żadnych objawów chorobowych, po zmierzeniu temperatury i oświadczeniu Rodzica, że dziecko jest zdrowe;
 • w przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola;
 • jeśli objawy chorobowe pojawią się  u dziecka w ciągu dnia, rodzic zostanie natychmiast wezwany do zabrania dziecka z przedszkola;
 • nie wolno posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 • rodzice mają obowiązek zapewnienia maseczek dla swojego dziecka powyżej 4 roku życia podczas drogi do i z placówki;
 • dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów osobistych (np. zabawek, przyborów).

Wytyczne MEN i GIS wskazują, aby kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola było poświadczenie pracodawcy o niemożności pracy zdalnej wykonywanej przez oboje rodziców. Pierwszeństwo w przyjęciu mieć będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zdania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Realizacja wytycznych wymusza zatem podjęcie wielu działań, w szczególności: przygotowania i wdrożenia zmian w sposobie organizacji opieki nad małymi dziećmi; wdrożenia gwarantujących bezpieczeństwo dzieci,  jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2; ograniczenia przestrzeni placówek (wyodrębnienie pomieszczeń na izolację); ograniczenia liczby dzieci w grupie, ograniczenie liczby godzin pobytu w przedszkolu.

Ponowne uruchomienie placówek w godzinach od 7.30 do 13.00 rozważane będzie po 24 maja br. O podjętej decyzji  niezwłocznie poinformujemy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Wytyczne GIS żłobki przedszkola - Pierwsza aktualizacja

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 

« powrót