Dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików. Po raz pierwszy zdalnie.

W dniu 14 maja br. sesja Rady Gminy Sulików odbyła się w zdalnym systemie obradowania z wykorzystaniem elektronicznego głosowania.

Możliwość takiego sposobu prowadzenia obrad rad gmin umożliwiają szczególne uregulowania prawne wynikające z tzw. „ustaw koronowirusowych”.

Zdalne obrady Rady Gminy Sulików były możliwe dzięki wdrożeniu przez informatyków Urzędu systemu, który umożliwił jednoczesne prowadzenie wideotransmisji oraz przeprowadzanie głosowań za pomocą systemu e-sesja. Posiedzeniu przewodniczył z sali konferencyjnej Urzędu Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Świątek. Radni uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie - poza urzędem przed swoimi tabletami. W obradach uczestniczył także Wójt Gminy Robert Starzyński, Zastępca Wójta Elżbieta Piotrowska i Skarbnik Agnieszka Żukowska - przed tabletami w swoich gabinetach.

Właściwe obrady poprzedziły dwa testowe posiedzenia, które miały na celu sprawdzenie jakości połączenia internetowego radnych oraz zapoznanie się z systemem umożliwiającym wideotransmisję. To pierwsza taka sesja Rady Gminy Sulików w historii gminnej samorządności.

Jak podkreślił Wójt Gminy Sulików - „Zdecydowałem się zawnioskować o zwołanie sesji nadzwyczajnej w formie, która pozwoliła w bezpieczny sposób działać i pracować Radzie Gminy Sulików. Pozytywnie odniósł się do tego pomysłu Przewodniczący Rady. Obrady odbyły się za pośrednictwem systemu, dzięki któremu po sprawdzeniu kworum radni mogli brać udział w obradach i głosowaniu. Drobne problemy techniczne wynikały ze słabego łącza, ale poza tym wszystko przebiegało sprawnie. Zdalnie odbywało się także, tuż przed sesją, wspólne posiedzenie komisji, gdzie omówiłem projekty uchwał a następnie odbyła się szeroka dyskusja Radnych. W obecnej sytuacji posiedzenia online to najlepsze wyjście. Bardzo dziękuję wszystkim Radnym za umiejętność odnalezienia się w nowej, trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości".

« powrót